nieuws

‘Visserij verduurzaamt’ uit de startblokken

Duurzaamheid & MVO

‘Visserij verduurzaamt’ uit de startblokken

De Belgische visveilingen gaan voor het eerst de factor ‘duurzaamheid’ aangeven op de veilingklok. Via een groene zone op de klok zullen kopers voortaan van elke partij vis weten of er een minimale duurzaamheidsgrens is gehaald en of de visser bezig is met een traject om het nog beter te doen.

Het project heet “Visserij Verduurzaamt” werd op 11 juni gelanceerd in de visveilingen. De erkenning is gebaseerd op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool die de verduurzaming van visserijactiviteiten kan meten en zichtbaar maken.

Tool ontwikkeld

Gesteund door het Departement Landbouw en Visserij en belangrijke vis(groot)handelaren ontwikkelde het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in nauwe samenwerking met de Rederscentrale een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool die de verduurzaming van visserijactiviteiten kan meten en zichtbaar maken: de VALDUVIS-duurzaamheidsscore.

VALDUVIS-score

Bij het berekenen van de VALDUVIS-score (zie afbeelding) wordt rekening gehouden met ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Er wordt onder andere gekeken naar de staat van de visbestanden, het brandstofverbruik, het dierenwelzijn en de veiligheid en gezondheid van de bemanning aan boord. In totaal zijn er 11 indicatoren, waarover gegevens worden verzameld, onder meer via logboeken van de Belgische vaartuigen, Europese visserijadviezen en jaarrekeningen.

Veilklok

De informatie uit het VALDUVIS-systeem wordt gebruikt om te communiceren naar afnemers via een erkenning op de veilklok. De ‘Visserij verduurzaamt’-erkenning illustreert welke vaartuigen actief meewerken aan het verduurzamingstraject van de Belgische visserijvloot en wordt enkel toegekend onder bepaalde voorwaarden.

“Het doel van het initiatief is zeker niet het uitsluiten van minder duurzame vaartuigen, maar het gezamenlijk, gestructureerd en stapsgewijs werken naar een verbeterde duurzaamheid. Dat die inspanning nu wordt erkend op de klok betekent veel voor de reders, maar ook voor afnemers, want zij zijn vragende partij voor duurzaam gevangen vis. Met de nieuwe erkenning is er nu traceerbare informatie over duurzaamheid van vaartuig tot veiling”, aldus Geert De Groote, voorzitter van de Rederscentrale.

 

Reageer op dit artikel