nieuws

Colruyt lanceert Belgische biologische, duurzame varkensvleesketen

Duurzaamheid & MVO

Colruyt lanceert Belgische biologische, duurzame varkensvleesketen

BioVar.be, Delavi en Colruyt Group lanceren over een jaar, in 2019, een 100% Belgische biologische, duurzame varkensvleesketen. Via deze innoverende samenwerking willen de partners een antwoord bieden op de steeds groeiende vraag naar biologisch varkensvlees en willen ze inzetten op lokaal vakmanschap, met respect voor dierenwelzijn en het milieu.

BioVar.be zal zorgen voor de kweek van bio-varkens en Delavi zal instaan voor de coördinatie van het transport, de slacht en de versnijding. Colruyt Group engageert zich om de varkens in exclusiviteit aan te kopen, waarvan het vlees in eerste instantie zal verkocht worden in de winkels van Colruyt Laagste Prijzen en Bio-Planet vanaf de zomer van 2019.

Pioniersrol in een duurzame agrovoedingsketen

De drie partners willen op die manier een pioniersrol spelen in het aanbieden van smaakvolle, kwalitatieve en duurzame agrovoedingsproducten, door de producent meer in verbinding te brengen met de eindconsument. Vrijdag 6 juli werden de eerste zeugen ondergebracht in een gloednieuwe stal en is het project officieel van start gegaan.

Extra duurzaamheidsvoorwaarden

Bovenop de biologische eisen voldoet de stal aan extra duurzaamheidsvoorwaarden op het vlak van dierwelzijn, sociale en gezondheids- en milieuaspecten en arbeidsvreugde.

Dierwelzijn

 • De kraamstal is voorzien van kraam-opfokhokken. Hierdoor blijven de biggen na het spenen nog enkele weken in hun vertrouwde omgeving;
 • Elk dier heeft te allen tijde de vrije keuze om te eten, te drinken en te bewegen. Er is op gans het bedrijf geen mogelijkheid om dieren individueel op te sluiten, ook niet tijdens het werpen of het dekken;
 • Elk buitenbeloop is voorzien van vrij uitzicht door open hokafscheiding;
 • De stallen hebben tot 7x meer natuurlijk lichtinval dan wettelijk toegelaten;

Sociale aspecten:

 • Alle zeugen hebben een naam;
 • Alle diercategorieën leven in groep;
 • De verzorgers hebben dagelijks sociaal contact met de dieren;

Gezondheidsaspecten:

 • Het bedrijf wordt opgestart met dieren die maximaal ziektevrij zijn (SPF-zeugen);
 • Er zijn strikte sanitaire voorzieningen voor personen die toegang moeten hebben tot de dieren; Wegens de bosrijke omgeving is het bedrijf gunstig gelegen om ziekte-insleep te vermijden;
 • Het gebruiks- en verbruiksmateriaal wordt in de stallen hangend verplaatst om ziekteversleping via de vloer te vermijden;

Milieuaspecten:

 • De grote regenwaterbuffers worden gebruikt als drinkwater voor de dieren en het reinigen van de stallen;
 • Op het bedrijf worden geen fossiele brandstoffen gebruikt;
 • Het bedrijf is grondgebonden; dus geen mestoverschot;
 • 100% LED-verlichting;

Arbeidsvreugde:

 • Ergonomie: gebruiks- en verbruiksmateriaal wordt hangend verplaatst;
 • De vaste mest wordt automatisch afgevoerd naar een centrale laadplaats via een schreepsysteem in de mestkelders;
 • Er is maximaal natuurlijk licht in de stallen;
 • Veel aandacht voor de relatie mens/dier;

Toekomstige uitdagingen:

 • H2O-neutraal;
 • CO2-neutraal;
 • Individueel paspoort per afgeleverd vleesvarken.
Reageer op dit artikel