nieuws

Meer en makkelijker afval sorteren met nieuwe gft-regels

Duurzaamheid & MVO

Meer en makkelijker afval sorteren met nieuwe gft-regels

Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen in regio’s met gft-inzameling theezakjes en koffiepads niet meer bij het gft-afval. Deze regel gaat in principe in op 1 januari 2019, afhankelijk van de regio. Europa en Vlaanderen zetten volop in op een circulaire economie waarbij afvalstoffen grondstoffen worden.

Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft-afval. De meeste Vlaamse burgers zijn al lang vertrouwd met de selectieve inzameling van gft-afval. Jaarlijks sorteren Vlamingen ongeveer volgens OVAM 268.000 ton gft-afval dat huis-aan-huis opgehaald wordt. Die selectieve inzameling is een belangrijk onderdeel van het succesvolle Vlaamse afval en materialenbeleid. Van het afval wordt compost, een ideale bodemverbeteraar, gemaakt en bovendien kan er nog groene energie uit gewonnen worden.

Etensresten mogen weer in gft-afval

Etensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas, … mogen vanaf dan ook weer bij het gft-afval. Deze afvalstoffen mochten na de BSE-crisis en de Europese verordening dierlijke bijproducten uit 2002 niet langer bij het gft-afval.

Nieuwe verwerkingsmogelijkheden

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat er met de huidige verwerkingsmogelijkheden in onze composterings- en vergistingsinstallaties geen risico’s verbonden zijn aan het verwerken van deze afvalstroom. Dit laat toe om de sorteerregels sterk te vereenvoudigen zodat sorteren van gft-afval nog makkelijker wordt.

Gft-sorteerwijzer

In samenwerking met de OVAM ontwikkelde VLACO vzw een handige gft-sorteerwijzer die er voor zorgt dat we voortaan nog meer uit de biologische kringloop halen. De sorteerwijzer wordt bezorgd aan alle Vlaamse intercommunales, zodat zij vanaf 1 januari 2019 alle Vlamingen correct kunnen informeren.

Circulaire economie

Europa en Vlaanderen zetten volop in op een circulaire economie waarbij afvalstoffen grondstoffen worden. Elke schakel in dit proces telt. De burgers hebben hierin een erg belangrijke rol, zij zamelen zuiver gft-afval in, van aan de bron. Verontreinigingen als plastics, metalen, glas, enz. horen niet thuis bij het gft.

 

Reageer op dit artikel