nieuws

CirkelTips, de Google voor afval

Duurzaamheid & MVO

CirkelTips, de Google voor afval

De Vlaamse overheid wil dat bedrijven tegen 2022 hun bedrijfsrestafval met 15 procent verminderen. Het online platform CirkelTips van de OVAM ondersteunt deze transitie. Onderdeel is de mogelijkheid voor benchmarken.

Het Vlaams Materialendecreet verankert het duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen. Om bedrijven hierin te ondersteunen, ontwikkelde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het online platform CirkelTips, in samenwerking met de stakeholders. Hieraan werken 25 partnerorganisaties mee: van afvalinzamelaars en -verwerkers over beheersorganisaties tot kenniscentra, waaronder ook Flanders’ Food en Pack4Food.

Brede expetise

“Omdat elke organisatie vanuit haar expertise met adviezen komt, vindt de gebruiker van een grote diversiteit aan informatie en adviezen op het platform”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen. “Dat gaat van elementaire sorteertips over tot informatie over innovatieve technologieën of materialen voor een duurzame bedrijfsvoering in de productie tot valorisatie van afvalstromen. “Ecologie en economie kruisen elkaar”, zegt hij over CirkelTips, dat zich laat omschrijven als de Google voor afval. 

Uit onderzoek van de OVAM blijkt dat meer dan 20% van het bedrijfsrestafval nog recycleerbaar is. KMO’s hebben een aandeel van 39% in de afvalproductie en inmiddels krijgt, over alle bedrijven heen, driekwart een nieuw leven.

Benchmarken

De koppeling van CirkelTips met de IMJV database, met gegevens van meer dan 16 duizend bedrijven, biedt de mogelijkheid aan een voedingsbedrijf om te benchmarken met andere bedrijven in zijn sector. “Privacy is gegarandeerd”, benadrukt Verheyen. Naast benchmarken leent het online platform zich ook goed voor het volgen van haar prestaties op het terrein van afval- en materiaalbeheer!.

 

Reageer op dit artikel