nieuws

Vanaf 1 oktober is verdoofd slachten verplicht

Duurzaamheid & MVO

Vanaf 1 oktober is verdoofd slachten verplicht

Belbeef, de interprofessionele organisatie die de verschillende schakels uit de rundvleesketen verenigt, maakt verdoofd slachten voortaan verplicht. Op 1 oktober trad de nieuwe Belbeef-standaard in werking. 

“Deze nieuwe standaard is een duidelijk signaal naar de consument. Als integrale sector willen we de consument concrete garanties bieden naar dierenwelzijn, verdoofde slacht, traceerbaarheid en duurzaamheid”, zegt Nathalie De Greve, Head Product Policy & Sustainability bij Comeos. “De herziening van de Belbeef-standaard betekent dat wie vandaag Belgisch rundvlees in de supermarkt koopt er zeker van is dat het vlees van een dier komt dat verdoofd werd geslacht, van de allerbeste kwaliteit is en aan de hoogste standaarden voldoet. We geven hiermee een positief signaal dat de sector duidelijke en structurele stappen zet om de consument meer inzicht en zekerheden te geven over waar het vlees op zijn bord vandaan komt, en dat er geen nodeloos dierenleed aan te pas kwam.”

Verwachtingen van de consument

“Het Belbeef-lastenboek biedt een antwoord op de verwachtingen van de consument naar een voedselveilig, kwalitatief stukje vlees, waar een bijkomende focus werd geplaatst op duurzaamheid en dierenwelzijn”, zegt Michael Gore, Afgevaardigd bestuurder bij FEBEV. “Als keten willen we via het Belbeef-lastenboek de consument het vertrouwen geven die hij/zij verdient. De consument zelf zit in de driver seat: door te kiezen voor Belbeef-rundvlees, kiest hij naast een lekker product, ook voor een keten waar waarden essentieel zijn. De onafhankelijke controles garanderen dan ook dat alle eisen tot in de puntjes worden nagekeken.”

Duurzaamheidsmonitor rundveesector

Nieuw binnen de Belbeef-standaard is de duurzaamheidsmonitor waaraan de interprofessionele organisatie de veehouders toetst. Deze monitor stelt de sector in staat om de initiatieven die vandaag al toegepast worden op de vleesveebedrijven te inventariseren en te verifiëren. De duurzaamheidsmonitor bestaat uit een lijst van 45 duurzaamheidsinitiatieven en is verdeeld over verschillende categorieën (dierengezondheid & dierenwelzijn, dierenvoeding, energie, biodiversiteit, milieu en omgeving, bodem, water, sociaal en economie.). De veehouders moeten de initiatieven die op hun bedrijf toegepast worden aanduiden, waarbij elk initiatief gevalideerd kan worden door één van de 9 onafhankelijke certificeringsinstellingen die bevoegd zijn om de audits bij de veehouders uit te voeren.

Verder inzetten op traceerbaarheid binnen de keten

Binnen de hernieuwde standaard bouwt de sector voort op de traceerbaarheid van dieren en vlees binnen de keten. Zo werkte Belbeef meer controlemechanismen uit voor de gecertificeerde controle-instanties. Op die manier kunnen er bijvoorbeeld massabalanscontroles op basis van steekproeven worden uitgevoerd tijdens de controles ter plaatse. Zo kan Belbeef te allen tijde de consument garanties bieden over de herkomst van het vlees en de zogenaamde triple B (geboren, grootgebracht en verwerkt in België) hard maken.

Reageer op dit artikel