nieuws

Etensresten mogen bij gft-afval

Duurzaamheid & MVO

Etensresten mogen bij gft-afval

Vanaf 1 januari mogen etensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas, … ook bij het gft-afval. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat er met de huidige verwerkingsmogelijkheden in composterings- en vergistingsinstallaties geen risico’s verbonden zijn aan het verwerken van deze afvalstroom. OVAM ontwikkelde samen met VLACO een gft-sorteerwijzer!

De meeste Vlaamse burgers zijn al lang vertrouwd met de selectieve inzameling van gft-afval. Jaarlijks sorteren zij volgens OVAM ongeveer 268.000 ton gft-afval dat huis-aan-huis opgehaald wordt. Die selectieve inzameling is een belangrijk onderdeel van het succesvolle Vlaamse afval- en materialenbeleid. Van het afval wordt compost, een ideale bodemverbeteraar, gemaakt en bovendien kan er nog groene energie uit gewonnen worden.

BSE-crisis destijds

Etensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas, … mogen vanaf dan ook bij het gft-afval. Deze afvalstoffen mochten na de BSE-crisis destijds en de Europese verordening dierlijke bijproducten uit 2002 niet langer bij het gft-afval. Daar komt nu dus verandering in.

Géén theezakjes en koffiepads

Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads voortaan niet meer bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft-afval. Deze regels zijn uiteraard alleen van toepassing voor regio’s met gft-inzameling. Voor thuiscompostering verandert er niets aan de huidige sorteerregels.

Nog veel potentieel voor selectieve inzameling

Europa en Vlaanderen zetten volop in op een circulaire economie waarbij afvalstoffen grondstoffen worden. Elke schakel in dit proces telt. De burgers hebben hierin een erg belangrijke rol, zij zamelen zuiver gft-afval in, van aan de bron. Verontreinigingen als plastics, metalen, glas, enz. horen niet thuis bij het gft. In het plan Huishoudelijke Afvalstoffen 2016-2022, identificeerde de OVAM drie stromen waar de volgende jaren nog ruimte voor verbetering is in het reeds zeer succesvolle recyclagebeleid: kunststoffen, textiel en organisch-biologisch afval. Meer dan 20% van de huisvuilzak van de Vlaming bestaat uit organisch-biologisch afval.

VLACO-sorteerwijzer wijst de weg

In samenwerking met de OVAM ontwikkelde VLACO vzw een handige gft-sorteerwijzer die er voor zorgt dat de Vlamingen voortaan nog meer uit de biologische kringloop halen. De sorteerwijzer is bezorgd aan alle Vlaamse intercommunales, zodat zij vanaf 1 januari 2019 alle Vlamingen correct kunnen informeren.

 

 

Reageer op dit artikel