nieuws

Voedselbanken stelt nieuw strategisch plan op

Duurzaamheid & MVO

Voedselbanken stelt nieuw strategisch plan op

De Voedselbanken hebben in 2018 maar liefst 15.351 ton verzameld, gestockeerd en verdeeld via een uitgebreid netwerk van 623 aangesloten caritatieve verenigingen aan 159.081 mensen in nood. Sinds een paar maanden kampen de Voedselbanken met een vertraging bij de levering van bepaalde basisproducten.

Piet Vanthemsche (foto), ex-topman van de Boerenbond en het voedselagentschap FAVV, is sinds vorig jaar de nieuwe voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken. Daarmee wordt hij één van de vele vrijwilligers die zich inzetten in de strijd tegen armoede en voedselverspilling. De cijfers tonen aan dat ook in 2018 de (soms onzichtbare) armoede bleef toenemen in België.

Strategisch plan 2019

Om de huidige situatie zo efficiënt mogelijk aan te pakken, moeten de verschillende actoren in de armoedebestrijding nauwer samenwerken en de Voedselbanken willen hier graag een voorbeeldrol in opnemen. In 2019 zullen de Voedselbanken een nieuw strategisch actieplan opstellen, waarbij onder andere de missie en visie, samenwerkingsmodellen met partners, waaronder retailers en voedingsbedrijven, en de logistieke processen onder de loep worden genomen.

“Samen solidariteit voeden” in de praktijk

Sinds vorig jaar hanteert de Belgische Federatie van Voedselbanken een nieuwe slogan: “Samen solidariteit voeden”. Het is een uitgestoken hand naar alle betrokken partijen om de krachten te bundelen en die zal concreet vorm krijgen in 2019. De Voedselbanken willen meer samenwerken met andere organisaties die zich inspannen om voedsel ter beschikking te stellen van zij die het nodig hebben of die hulpbehoevenden op een andere manier ondersteunen.

Een nijpend tekort vandaag en morgen?

Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder, licht de situatie toe: “Het huidig tekort aan levensmiddelen waar Voedselbanken en verenigingen mee geconfronteerd worden, is te wijten aan administratieve problemen bij het afsluiten van de contracten tussen producenten en de overheid voor de levering van levensmiddelen met Europese subsidies via het Fonds voor Europese Voedselhulp aan de meest hulpbehoevenden (FEAD). Hierdoor is een belangrijk deel van de voedselbevoorrading weggevallen sinds de maand oktober 2018.”

Hij vervolgt: “In tussentijd werden bijsturende maatregelen genomen door de overheidsdienst voor maatschappelijke Integratie (de POD MI) in samenspraak met de Voedselbanken, maar de situatie blijft uiterst precair. Alles wordt in het werk gesteld om deze tekorten zo snel mogelijk weg te werken, maar de situatie zal naar verwachting pas min of meer genormaliseerd zijn vanaf februari-maart 2019. Extra giften zijn momenteel dan ook meer dan welkom.”

Reageer op dit artikel