nieuws

Harmony-programma Mondelez heeft positieve impact op milieu en biodiversiteit

Duurzaamheid & MVO

Door de uitbreiding van het Mondelēz -programma naar 100% Harmony-tarwe, zou de jaarlijkse tarweproductie die voldoet aan de duurzaamheidsvoorwaarden moeten toenemen tot ruim 280.000 ton in 2022. 

Harmony-programma Mondelez heeft positieve impact op milieu en biodiversiteit

“Ons doel als bedrijf is om mensen in staat te stellen om op de juiste manier te genieten van onze snacks, wat ook inhoudt dat we producten leveren die op een duurzame manier geteeld, geproduceerd en geleverd worden,” zegt Flora Schmitlin, Harmony & Sustainability manager bij Mondelēz International.”Als ’s werelds grootste koekjesproducent zijn we op een missie om ervoor te zorgen dat tarwe op een duurzame manier wordt geteeld. Deze innovatieve aanpak weerspiegelt onze inzet om een bloeiende toeleveringsketen voor onze ingrediënten op te bouwen en samen te werken met Europese boeren om duurzamere tarwe te telen”.

“Positieve impact op milieu en biodiversiteit”

Jan-Willem Balk, Managing Director Benelux bij Mondelēz International, vult aan: “Harmony is zoveel meer dan een reeks overeengekomen duurzame praktijken voor de tarweteelt. Het is een initiatief dat alle betrokkenen in onze toeleveringsketen in contact brengt met andere mensen die een grotere positieve impact willen hebben op het milieu en de biodiversiteit. Door ngo’s en landbouwers te laten samenwerken, kunnen we landbouwmethodes toepassen die zowel doeltreffend als pragmatisch zijn. Zo kunnen we optreden als katalysator voor positieve verandering.”

Samenwerking in de keten

Met het oog op een meer duurzame toeleveringsketen van tarwe in Europa heeft Mondelēz International het Harmony-programma tot stand gebracht in samenwerking met landbouwers, coöperaties, bloemmolens, ngo’s en experts. Harmony-landbouwers verbinden zich ertoe om duurzame landbouwpraktijken te volgen bij het verbouwen en verwerken van tarwe, in ruil voor een premie voor hun gewassen. Ze zetten specifiek in op waterbesparende maatregelen, dragen zorg voor de bodem, beschermen de biodiversiteit en beperken de koolstofuitstoot.

Harmony in België

Sinds 2015 werken in België 52 boeren en twee bloemmolens via de agrarische expert Walagri en de coöperatie CZAV samen aan het Harmony-programma. Walagri adviseert en begeleidt de landbouwers doorheen de volledige teeltcyclus, gaande van het zaaien tot de ontvangst en opslag van het graan in eigen depots. Op deze manier garandeert Walagri de kwaliteit van de tarwe overeenkomstig het Harmony-charter.

Deze samenwerking leidt tot een totale Belgische duurzame tarweproductie van 6.000 ton. die gebruikt wordt in Herentals, één van de grootste koekjesfabrieken in Europa met een jaarlijkse productie van 70.000 ton koekjes, voor de productie van onder meer Prince, Tuc en Pims.

Natuurpunt

Verder is ook Natuurpunt een strategische partner van Mondelēz International voor Harmony in België. De experts van Natuurpunt deelden hun kennis op het vlak van biodiversiteit bij de initiële uitwerking van het charter voor België en ze verlenen regelmatig advies bij de evolutie van het programma. Verder organiseren Mondelēz International en Natuurpunt ook bewustwordingcampagnes om consumenten aan te moedigen om te kiezen voor biodiversiteit.

In West-Europa ligt het aandeel van Harmony-tarwe in de koekjesproductie van het bedrijf momenteel op 75 procent. De Prince-lijn in de fabriek te Herentals wordt vandaag reeds volledig met Harmony-tarwe bediend. Door de uitbreiding van het programma naar 100% Harmony-tarwe, zou de jaarlijkse tarweproductie die voldoet aan de duurzaamheidsvoorwaarden van het Harmony-charter toenemen tot ruim 280.000 ton in 2022. Dat zou voldoende duurzame tarwe zijn om de productie te voorzien van het volledige Europese koekjesportfolio van het bedrijf, met merken als LU, belVita en Milka biscuits.

Innovatieve meetmethode 

Sinds 2016 heeft Mondelēz International, in samenwerking met SMAG, een softwareleverancier voor de landbouw- en agro-industriële sector, en haar partner Agrosolutions, een unieke en innovatieve methodologie ontwikkeld om een volledige analyse van de milieu- en economische effecten van Harmony-praktijken uit te voeren, waardoor een vergelijking met benchmarks mogelijk is. Tegen het einde van dit jaar zal Mondelēz International over drie jaar gegevens van deze aanpak beschikken. Uit de eerste analyse van de gegevens blijkt dat de toepassing van Harmony-praktijken door de landbouwers positieve gevolgen heeft vanuit agronomisch, economisch en ecologisch oogpunt.

Reageer op dit artikel