nieuws

Internationaal Jaar van de Plantengezondheid 2020 focust op belang plantgezondheid

Duurzaamheid & MVO

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het jaar 2020 uitgeroepen tot het “Internationaal Jaar van de Plantengezondheid”

Internationaal Jaar van de Plantengezondheid 2020 focust op belang plantgezondheid

Het doel van Internationaal Jaar van de Plantengezondheid 2020 (IYPH2020is het brede publiek en de beleidsmakers bewust te maken van het belang van plantengezondheid om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken en om de plantenbeschermingsdiensten (NPPO) op alle niveaus te versterken.

Duurzaam ondernemen

Planten zijn essentieel om honger en armoede uit te roeien en de economie te stimuleren.  Internationale reizen en handel nemen toe en deze verplaatsingen, in combinatie met de effecten van de klimaatverandering, komen tot uiting in een spectaculaire stijging van het risico op de insleep van schadelijke organismen en ze vormen een echte uitdaging voor het behoud van de plantengezondheid.

Voedsel- en Landbouworganisatie

Algemene Vergadering van de VN nodigde de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) uit om de leiding te nemen van de activiteiten. Het “Internationaal Jaar van de Plantengezondheid 2020”  zal een gelegenheid bieden om regeringen, industrieën, sectoren, publieke organisaties, wetenschappers en het publiek te mobiliseren om :

  •  beter samen te werken in het beschermen van de planten tegen de verspreiding van verwoestende plaagorganismen;
  •  wetenschappelijke innovatie te stimuleren om deze bedreigingen het hoofd te bieden;
  • verantwoordelijke praktijken te bevorderen die de verspreiding van schadelijke organismen beperken;
  • te komen tot een verhoging van de steun van de publieke en private sector voor duurzamere planten, gezondheidsstrategieën en -diensten.

Initiatieven van de FOD Volksgezondheid

De FOD Volksgezondheid nam inmiddels verschillende initiatieven binnen het kader van Internationaal Jaar van de Plantengezondheid 2020:

  • oprichting van een nationale werkgroep  binnen de Permanente Werkgroep Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid om de activiteiten in het kader van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid in België op te volgen en te coördineren;
  • organisatie van een nationaal wetenschappelijk symposium voor fytosanitair onderzoek in 2020, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De gewesten onderzoeken ook de mogelijkheid tot medewerking aan dit symposium;
  • communicatieactiviteit in samenwerking met de Koninklijke Munt van België: een aanvraagdossier werd opgestart voor de uitgifte van een circulatie munt (2 EURO) in het kader van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid;
  • Opstellen van pedagogische studiepakketten over plantengezondheid voor leerkrachten in het lager en secundair onderwijs.

International Plant Protection Convention

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de International Plant Protection Convention (IPPC)

Reageer op dit artikel