nieuws

Onderzoekers en landbouwers gaan samen innoveren 

Duurzaamheid & MVO

Binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling zoeken onderzoekers en land- en tuinbouwers samen naar innovatieve oplossingen voor problemen en uitdagingen in de landbouw, zoals waterschaarste.

Onderzoekers en landbouwers gaan samen innoveren 

De voornaamste natuurlijke waterbronnen (hemel-, grond- en oppervlaktewater) staan onder druk. Daarom worden alternatieve waterbronnen belangrijk(er). Het tweejarige AWAIR-project, waarin landbouwers en onderzoekers samenwerken, wil het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) inzetten voor de tuinbouw. Vlaanderen valoriseert deze waterbron momenteel zeer beperkt.

RWZI’s zijn talrijk en verwerken dagelijks grote volumes water. Ze zouden het jaar rond zeer lokaal een aanzienlijke hoeveelheid water beschikbaar kunnen stellen. 

Waterketen

Het belangrijkste doel van de twee operationele groep Waterketen is het opstellen van een aftoetsingsmatrix voor het (her)gebruik van het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) als irrigatie- of fertigatiewater in de landbouw.

Het type industrie en de aanwezige technieken op de AWZI’s bepalen mee de eindkwaliteit van het water, die moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van de landbouwer-eindgebruiker. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende gewastypes (aardappelen, maïs, bladgroenten en niet-voeding), de perceelsvoorwaarden en de mogelijke risico’s.

Het eindresultaat van de operationele groep is een duidelijk wettelijk en kwaliteitskader waarbinnen AWZI’s in de landbouw kunnen gebruikt worden. Zo zullen de verschillende schakels in de ‘waterketen’ weten wat te doen in periodes van droogte of het hele jaar rond.

Andere terreinen

De drie andere operationele groepen zijn op andere terreinen actief: zwerfstromen opsporen op melkveebedrijven; een aangepaste droogzetstrategie op maat van de biologische melkveehouderij en de uiergezondheid optimaliseren met een beperkt antibioticagebruik in de melkveehouderij in het algemeen en beheersing van bacterievlekken in de veldslateelt.

Meer informatie over alle projecten

Klik hier voor gedetailleerde informatie over alle projecten binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

 

Reageer op dit artikel