nieuws

ILVO en Arvesta: “Ontdek soja en pionier samen met ons, voor landbouw én klimaat”

Duurzaamheid & MVO

Lokaal geteelde soja is een beloftevol nieuw gewas voor de Vlaamse landbouw met bewezen voordelen voor klimaat en milieu. Om de resterende knelpunten weg te werken, is opschaling van het areaal noodzakelijk.

ILVO en Arvesta: “Ontdek soja en pionier samen met ons, voor landbouw én klimaat”

“Enerzijds om zicht te krijgen op de invloed van bodemtype en andere lokale variaties, anderzijds om feedback te krijgen van wie uiteindelijk met de teelt aan de slag moet – de landbouwers zelf”, verduidelijkt Kristiaan Van Laecke van ILVO.

Bundeling expertise

ILVO en Arvesta bundelen hun expertise en zorgen voor een individueel en gezamenlijk begeleidingstraject voor de geselecteerde kandidaten, van zaai tot en met afzet. Esther Monard van Arvesta: “Dankzij de nauwe samenwerking tussen onderzoekers, teeltadviseurs en collega-sojapioniers willen we ervoor zorgen dat meer landbouwers de ‘sojastiel’ in de vingers krijgen. Op die manier kunnen we het areaal vergroten.” ILVO en Arvesta zoeken landbouwers met goesting en lef om op eigen veld te pionieren in soja. Met de campagne Ontdek soja! die gelanceerd wordt tijdens de Werktuigendagen op 21 en 22 september in Oudenaarde, hopen ze na 7 jaar onderzoek en veldproeven de introductie van de teelt in Vlaanderen te versnellen.

Tijd voor een sprong vooruit in het areaal

ILVO en Arvesta voeren reeds sinds 2012 onderzoek en proeven uit naar de sojateelt in Vlaanderen. ILVO staat in voor onderzoek en ontwikkeling inzake teelttechnieken, variëteiten en een economische haalbaarheidsstudie. Arvesta begeleidt de volledige teeltcyclus: van de levering van het geschikte zaaizaad, tot de bemesting en gewasbescherming, maar ook de ontvangst, de opslag en het opschonen van de sojabonen tot en met de afzet.

Na 7 jaar onderzoek en proeven is het potentieel voor de teelt van soja in Vlaanderen duidelijk. Met aangepaste rassen en teelttechnieken slagen de onderzoekers erin om het subtropisch gewas volledig te laten rijpen in Vlaamse klimaatomstandigheden. Teelttechnisch zijn er echter nog enkele knelpunten die een brede uitrol in de weg staan. Er is de onkruiddruk door de trage jeugdgroei en het risico op wildschade. Daarenboven is er een ruime variatie in opbrengst en kwaliteit tussen percelen en seizoenen.

Antwoorden formuleren

“Om dat te verklaren en op korte termijn een antwoord te formuleren op de resterende knelpunten, moet het areaal uitgebreid worden. Daarom zijn wij op zoek naar landbouwers die soja een kans willen geven op hun eigen velden. Bijkomend voordeel daarvan is dat we hun ervaringen kunnen meenemen in het onderzoek. Want uiteindelijk moeten niet onze experten maar landbouwers met de teelt aan de slag”, aldus Van Laecke van ILVO.

 

Reageer op dit artikel