nieuws

IPCC-rapport wijst op ketenverantwoordelijkheid

Duurzaamheid & MVO

Het 8 augustus verschenen IPCC-rapport over de klimaatverandering en het gebruik van land wijst ook op de verantwoordelijkheid van de hele agro-voedingsketen. Naast het beperken van oogst- en voedselverliezen kunnen ook andere productiviteitswinsten een bijdrage leveren, benadrukt de Boerenbond. “De boer mag er dus niet alleen voor staan. Een boodschap die we al geruime tijd aan onze ketenpartners meegeven.”

IPCC-rapport wijst op ketenverantwoordelijkheid

Een van de opvallendste conclusies van dit rapport was volgens Boerenbond dat klimaatverandering in de toekomst kan leiden tot ernstige voedseltekorten en stijgende voedselprijzen. “Deze alarmistische oproep van de VN legt duidelijk het belang bloot van het vrijwaren en opwaarderen van onze kostbare landbouwgronden willen we de voedselproductie garanderen.”

Boerenbond wijst er dat Vlaanderen over uiterst vruchtbare landbouwgrond beschikt die velen benijden. “Nochtans verliest Vlaanderen elke week een landbouwareaal ter grootte van 102 voetbalvelden. En trend die dringend moet gekeerd worden, willen we onze voedselzekerheid veilig stellen.”

Absolute wereldklasse

De cijfers in het IPCC rapport zijn mondiale cijfers  en tonen volgens de landbouworganisatie aan dat de Vlaamse land- en tuinbouw bovengemiddeld duurzaam en efficiënt produceert. “Onze regio behoort tot de wereldwijde top als het gaat om efficiëntie en vernieuwing. Terwijl landbouwactiviteiten wereldwijd (inclusief bosbouw) verantwoordelijk is voor 24% van de broeikasgasuitstoot, is de emissie van onze Vlaamse land- en tuinbouw 9%.”

“Bovendien slaagde de Vlaamse landbouw erin om uitstoot van broeikasgassen tussen 1995 en 2016 met 18% te verminderen. Dit terwijl in Vlaanderen de totale emissie in die periode slechts met 11% daalde.”

Nog vooruitgang te boeken

Volgens de Boerenbond valt nog vooruitgang te boeken op verschillende gebieden. “Denk maar aan de opslag van koolstof in planten en onze graslanden, aan verdere vooruitgang in circulaire economie en de winning van groene energie.”

“De Vlaamse landbouwsector leverde en levert nog steeds met zijn  knowhow en innovatie een bijdrage aan zowel voedselzekerheid als klimaat. Boeren zijn bereid dat te doen als op gebied van beleid en financiering de omkadering goed zit. Dat is waar Boerenbond en zijn leden zich samen voor inzetten.”

Evenwichtig dieet

Het IPCC-rapport schuift een evenwichtig dieet naar voor als belangrijke opportuniteit. “Hierbij staan plantaardige producten weliswaar voorop, maar ook dierlijke producten uit weerbare, duurzame productiesystemen met lage broeikasgas emissies maken er deel van uit.” De Vlaamse dierlijke productie kan op dit vlak goede cijfers voorleggen en blijft investeren in verdere verbetering.

Het is voor de Boerenbond dan ook onbegrijpelijk dat deze hoge standaard, die veeleer wereldwijd de referentie zou moeten worden, via handelsakkoorden zoals met de Mercosur onder druk wordt gezet door invoer van dierlijke producten toe te laten die veraf staan van meer klimaatvriendelijke productiesystemen.

 

Reageer op dit artikel