nieuws

VOKA pleit voor duurzaam waterbeleid

Duurzaamheid & MVO

Waterintensieve bedrijven, waaronder voedingsmiddelenbedrijven in Vlaanderen zijn goed voor 33% van de toegevoegde waarde en 22% van de jobs. Voka pleit voor een duurzaam waterbeleid.

VOKA pleit voor duurzaam waterbeleid

Voor Voka zijn de volgende bouwstenen cruciaal voor een duurzaam waterbeleid:

1. Stel een overkoepelende visie op:

Vlaanderen heeft nood aan een integrale en structurele aanpak zodat we onszelf weerbaar kunnen maken tegen zowel droogteperiodes als overstromingen. Ons watersysteem hangt immers nauw samen met andere systemen zoals voeding, energie, ruimtelijke ordening, circulaire economie en ook waterkwaliteit en -kwantiteit zijn nauw met elkaar verbonden. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om zuiniger en efficiënter met water om te springen. Een afwegingskader – dat bepaalt wie voorrang krijgt om water te gebruiken bij een watertekort – kan slechts een laatste remedie zijn en moet voldoende onderbouwd zijn. Bedrijven kunnen niet zomaar afgeschakeld worden, omwille van de grote economische impact en (voedsel)veiligheidsrisico’s. Via proeftuinen en demonstratieprojecten moeten we innovatieve technologieën voor waterbeheersing ontwikkelen.

2. Stimuleer circulair watergebruik:

Bedrijven die al de stap zetten om gezuiverd afvalwater te hergebruiken, stoten vandaag nog op wettelijke hinderpalen, lange procedures, problemen met heffingen, enzovoort. Er is dan ook nood aan een flexibel wetgevend kader dat projecten voor hergebruik van water aanmoedigt.

3. Pak alle bronnen aan en focus het beleid op kosteneffectiviteit:

Iedereen, ook de landbouwers en de rioolbeheerders, zullen nog meer dan vandaag hun steentje moeten bijdragen om onze waterkwaliteit verder te verbeteren. Alle vervuilingsbronnen moeten duidelijk in beeld gebracht worden.

4. Realiseer meer samenwerking in de (afval)waterketen:

Het rioleringslandschap is sterk versnipperd waardoor een uniforme visie ontbreekt. Meer afstemming en samenwerking tussen de diverse spelers in de afvalwaterketen is noodzakelijk om effi ciëntiewinsten te realiseren. Bovendien moet het geld dat burgers en bedrijven betalen voor rioleringen effectief en efficiënt gebruikt worden voor de aanleg en het onderhoud van deze rioleringen en kan het niet dat de gebruiker twee keer betaalt voor dezelfde riolering.

‘Water, ons vloeibaar goud’

In de Voka Paper ‘Water, ons vloeibaar goud’ staan enkele voorbeelden uit de voedings- en chemische industrie

 

Reageer op dit artikel