nieuws

KPMG: ‘Foodbedrijven moeten aanvoer soja, visolie en suiker zeker stellen’

Economie & Bedrijven

KPMG: ‘Foodbedrijven moeten aanvoer soja, visolie en suiker zeker stellen’

Nederlandse bedrijven moeten zich grote zorgen maken over de leveringszekerheid van tenminste drie essentiële grondstoffen: soja, visolie en suiker.

Als gevolg van de toename van de wereldbevolking en de stijgende welvaart groeit de vraag naar voedsel en komt de levering van deze basisgrondstoffen de komende tijd onder grote druk te staan.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Grip op grondstoffen: leveringszekerheid en biodiversiteit’; dat KPMG heeft uitgevoerd in opdracht van Platform BEE, FNLI, CBL en Natuur & Milieu heeft uitgevoerd.

Ingrijpende maatregelen nemen

Ondernemingen moeten ingrijpende maatregelen nemen om de levering van deze grondstoffen veilig te stellen en de continuïteit van hun productie te kunnen waarborgen. Dat kan bijvoorbeeld door:
– een hogere productie uit de huidige toeleveringsketen
– de keten beter controleren
– meer vernieuwing in de keten doorvoeren

Biodiversiteit onder druk

“Als gevolg van de stijgende vraag naar voedsel en de noodzakelijke grondstoffen kan niet alleen de productie van levensmiddelen in gevaar komen”, constateert Jerwin Tholen van KPMG. “Ook de wereldwijde biodiversiteit en de ecosysteemdiensten kunnen hierdoor ernstig worden aangetast.”

Volgens Tholen is op de vertrouwde weg doorgaan met het winnen van geen optie. Er is immers steeds minder goed land beschikbaar om grondstoffen te verbouwen, waardoor grond met een hoge ecologische waarde steeds vaker in beeld komt. “Een ontwikkeling die vanuit het oogpunt van biodiversiteit volstrekt ongewenst is.”

Oplossingen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat er voor de bedrijven in de levensmiddelenindustrie met name mogelijkheden liggen in het vinden van minder gevoelige gebieden voor uitbreiding van landbouwareaal of visvangst, in het overstappen op betere landbouw- en vispraktijken, in het voorkomen van areaaluitbreiding door het verhogen van de opbrengsten en in het verminderen van de vraag naar grondstoffen of het bieden van alternatieven.

Tholen: “Indiase sojaboeren kunnen met de juiste training van certificerende organisaties hun oogsten met de helft opvoeren, kan het potentieel aan beschikbare visolie aanmerkelijk worden vergroot door aan boord van vistrawlers ook visolie te winnen uit restproducten die nu overboord gaan. En stevia kan als zoetstof een belangrijk alternatief worden voor biet- of rietsuiker. Dichtbij huis kan bovendien de opbrengst van suikerbiet per hectare omhoog door het delen van de juiste kennis over de combinatie met andere gewassen.”

Strategie

Bij veel bedrijven bestaat volgens Tholen onduidelijkheid over de vraag welke grondstoffen van strategisch belang zijn voor de onderneming. “Een goed, integraal inzicht in de korte en lang termijn risico’s van de leveringszekerheid ontbreekt in het algemeen omdat deze inzichten vaak afzonderlijk door een inkoopafdeling en een duurzaamheidafdeling worden gehanteerd.”

Lees ook op VMT online:
R&D project Unilever voor gegarandeerde theeproductie

Reageer op dit artikel