nieuws

Vet-of suikertax heeft invloed op koopgedrag consument

Economie & Bedrijven

Vet-of suikertax heeft invloed op koopgedrag consument

Een belasting op ingrediënten zoals vet of suiker kan leiden tot hogere prijzen in de supermarkt wat kan leiden tot een lagere consumptie van de desbetreffende levensmiddelen.

Dit blijkt uit Europees onderzoek naar de invloed van belasting op voedingsingrediënten.

Maar de afgenomen vraag naar deze duurdere producten wil nog niet zeggen dat consumenten overschakelen op gezonde voeding. Sommigen zullen switchen naar een goedkoper merk van hetzelfde type product, blijkt uit het onderzoek.

Een hogere belasting kan bedrijven wel aanzetten tot herformulering om zo minder vet- of suikertax te hoeven betalen.

Gezondheidseffecten

Een vaak genoemde kritiek op belasting op voeding is dat consumenten met een laag inkomen een groter deel van hun inkomen moeten besteden aan deze belastingen dan consumenten met een hoog inkomen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat het werkelijke effect op het inkomen erg laag is.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog geen wetenschappelijke consensus is over de gezondheidseffecten van een voedingsbelasting. De belangrijkste onzekerheidsfactor is productvervanging en de rekenmethodes om een verandering in consumptie om te zetten in een specifiek gezondheidseffect.

Concurrentie

De onderzoekers hebben ook uitgezocht hoe kosten, winstgevendheid en investeringsvermogen van foodbedrijven veranderen door een foodtax. De administratieve last neemt erg toe zeker als de belasting op een ingrediënt wordt geheven en helemaal voor kleine bedrijven. Dit blijkt uit casestudies in Denemarken en Finland.

De invloed op de winstgevendheid kan negatief uitpakken voor voedingsbedrijven. Uit interviews, case studies en andere marktgegevens blijkt een significante daling in winstgevendheid. Belangrijk hierbij zijn de prijs van grondstoffen en productvervanging door consumenten kunnen invloed hebben.

De invloed van de belastingen op investeringen is uit het onderzoek niet goed gebleken. Sommigen geïnterviewde partijen zeggen dat er minder geld is voor innovatie door de belastingen, anderen melden juist een groei in productherformulering door de belastingen.

Een ander veelgenoemd argument tegen de belastingen is dat consumenten over de grens waar deze belastingen niet gelden, hun boodschappen zullen doen. Uit onderzoek van de Deense casestudie waar dat argument werd gebruikt, blijkt het effect van over de grens de boodschappen doen minimaal te zijn.

Andere factoren bijvoorbeeld ander soort belastingen tellen zwaarder mee.

Lees ook:

Europese vettaks moeilijk haalbaar

‘Vettax moedigt gezond eetgedrag aan’

Mogelijk geen suiker- en vettaks in Denemarken

Reageer op dit artikel