nieuws

Belgische mengvoedersector pleit voor globale ketenbenadering

Economie & Bedrijven

Belgische mengvoedersector pleit voor globale ketenbenadering

Tijdens de Algemene Vergadering van de Belgische mengvoederindustrie (Bemefa) hield voorzitter Luc Seurynck een warm pleidooi om de verschillende schakels van de voedselketen rond één gezamenlijke strategie te verzamelen. Dit zowel voor voedselveiligheid als voor milieu en duurzaamheid. Een waarschuwende vinger werd hierbij uitgestoken naar buitenlandse systemen toe: geen verdoken protectionisme! Ook de grootdistributie krijgt een alarmkreet: geen grondstoffen stigmatiseren!

De Belgische diervoedersector werkte haar voedselveiligheidssysteem uit. Van in het begin werden hier de handel en de producenten van de grondstoffen (voornamelijk de voedings- en biofuelindustrie) en van additieven en voormengsels nauw betrokken. “Als afnemer word je verondersteld de risico’s in te schatten van de aangekochte producten. Dit proces bouw je best samen met je leveranciers op”, stelt voorzitter Luc Seurynck terecht. “Aan een vertrouwensrelatie moet je dagdagelijks werken” voegt Yvan Dejaegher, Directeur-Generaal van Bemefa toe. 

Actieve aanpak

De belangrijke invoer- en uitvoerfuncties van grondstoffen en eindproducten vragen om een actieve aanpak op internationale fora. Ook hier heeft de diervoedersector gepionierd! Sinds het ontstaan van de voedselveiligheidssystemen bouwt de sector mee aan internationale platformen om een vaste structuur te geven aan uitwisselbaarheden. “We moeten echter vaststellen dat een aantal van die systemen ‘protectionistische trekjes’ krijgen”, waarschuwt Luc Seurynck. “We zullen niet aanvaarden dat, onder het mom van voedselveiligheid, een commerciële strijd wordt geleverd om de nationale markt af te schermen. Er zullen dan ook gepaste maatregelen genomen worden om die protectionistische reflexen een halt toe te roepen.” 

Duurzaamheid

Ook op het vlak van milieu en duurzaamheid primeert een voedselketenaanpak voor kilometerheffing, MAP5, PAS, aankoop duurzame diervoederstromen, …! “Duurzaamheid mag bijvoorbeeld niet misbruikt worden om protectionistische en economische motieven te dienen”, waarschuwt Yvan Dejaegher. De verschillende schakels van de keten hebben er alle belang bij de krachten te bundelen. De gevolgen, in de eerste plaats enorm voor onze veehouders, vereisen een globale aanpak. “Onder de kostprijs verkopen houdt niemand lang vol! De primaire producent, onze klant/veehouder moet duurzaam beloond worden voor de meerinspanningen die geleverd worden,” besluit Luc Seurynck.

Reageer op dit artikel