nieuws

Belgisch Ketenoverleg schakelt versnelling hoger

Economie & Bedrijven

Belgisch Ketenoverleg schakelt versnelling hoger

Het Belgisch Ketenoverleg wil zijn effectiviteit en slagkracht versterken met de lancering van de website supplychaininitiative.be, de samenwerkingsovereenkomst met de FOD Economie, de versterking van de geschillenregeling, de aanstelling van een onafhankelijke voorzitter van de governance groep en de eventuele bijkomende rol voor de FOD Economie op basis van een uitbreiding van het economisch recht.

“Met de governance groep (in 2010 opgericht in de schoot van het ketenoverleg, red.) en de lancering van de website supplychaininitiative.be  wil het ketenoverleg zijn rol kracht bijzetten. Het is belangrijk dat alle schakels in de Belgische agrovoedingsketen elkaar kennen, in alle vertrouwen met elkaar kunnen overleggen en liefst zelf geschillen kunnen bijleggen. Daarbij moeten alle operatoren in de sector op een eenvoudige en éénduidige manier de weg vinden naar informatie over de werking van het Ketenoverleg en over de manier waarop mogelijkse inbreuken kunnen aangekaart worden”, aldus Piet Vanthemsche, voorzitter van het Ketenoverleg. 

Steun FOD Economie

“De steun van de FOD Economie werkt hierbij versterkend, de lancering van de website maakt de werking van het Ketenoverleg toegankelijk voor al wie actief is in de sector maar ook voor alle beleidsmakers, zowel op Europees, Federaal als Vlaams niveau. Ook zij spelen een cruciale rol in een betere marktwerking”, alsnog Vanthemsche. 

Samenwerking versterken

“Het inkomen van onze land- en tuinbouwers is sterk afhankelijk van marktbewegingen, de prijzen schommelen, de winstmarges staan onder druk en de onderhandelingspositie van de landbouwsector moet sterker”, aldus Kris Peeters, Vice-premier en Minister van Economische zaken van de Federale regering. “Het Ketenoverleg kan de verhoudingen binnen en de samenwerking tussen de schakels van de agro-voedingsketen versterken. Door de samenwerkingsovereenkomst tussen het ketenoverleg en de FOD Economie, zal de slagkracht en de effectiviteit van het ketenoverleg nóg versterkt worden. De FOD Economie zal fungeren als officieel kenniscentrum, juridische steun bieden, en garant staan voor actief toezicht op de toepassing van de regelgeving. Dit is in het belang van consumenten én alle betrokkenen uit de sector”, alsnog Peeters. 

Onafhankelijke voorzitter

“Ik ben erg tevreden dat het ketenoverleg de suggestie volgt om een onafhankelijke voorzitter voor de geschillenregeling aan te stellen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit belangrijk is voor alle schakels in de agrovoedingsketen en dat dit zal leiden tot een verdere versterking van onze export”, aldus Geert Bourgeois, Minister president van de Vlaamse regering. 

Belgisch Ketenoverleg

Het Belgisch Ketenoverleg brengt sinds 2009 op vrijwillige basis de verschillende schakels uit de Belgische agrovoedingsketen rond de tafel. De inzet is de duurzame ontwikkeling van de Belgische agrovoedingsketen binnen een evenwichtig en stabiel kader. Dit vertaalde zich in 2010 concreet in een gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen.In 2014 werd de Belgische code na enkele aanpassingen uitwisselbaar met het Europese Supply Chain Initiative wat voor onze exportgerichte sector uitermate belangrijk is.

Reageer op dit artikel