nieuws

Prijsvolatiliteit landbouwproducten beperken

Economie & Bedrijven

Prijsvolatiliteit landbouwproducten beperken

In overleg met de mededingingsautoriteiten werken de partners van het Ketenoverleg ABS, Boerenbond, Comeos, Fevia, FJA, Fugea, FWA en MIG een voorstel uit om de impact van prijsvolatiliteit op het landbouwinkomen te beperken.

Op korte termijn zullen de zuivel- en varkenssector geholpen worden onder de vorm van tijdelijke prijsondersteuning. Op lange termijn denken de partners van het Ketenoverleg ABS, Boerenbond, Comeos, Fevia, FJA, Fugea, FWA en MIG  aan ondersteuning onder de vorm van een stabiliseringsmechanisme, waaraan alle schakels van de keten deelnemen. Beide elementen zijn volgens de partners onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen deel uitmaken van een globaal concreet voorstel dat voor eind augustus zal uitgewerkt worden. 

Aankoopcontracten

De partners van het ketenoverleg zullen, eveneens voor eind augustus, werken aan voorstellen over de looptijd van de aankoopcontracten, het voeren van promotiecampagnes (herkomst van producten, prijzenpolitiek) en de afstemming van vraag en aanbod zowel op het vlak van de hoeveelheid als van de specificiteit van de producten, rekening houdend met de evolutie van het consumentengedrag.

Reageer op dit artikel