nieuws

Prijs van granen en veevoedergrondstoffen keldert

Economie & Bedrijven

Prijs van granen en veevoedergrondstoffen keldert

De scherpe prijsdalingen van de grondstoffen moeten resulteren in lagere veevoederprijzen. Volgens Boerenbond kan deze ontwikkeling de crisis in de veehouderij aanzienlijk milderen. Op wereldvlak werd vorig jaar een recordoogst gerealiseerd, terwijl de EU lager scoort.

De huidige graanprijzen, zowel in de VS als in de EU, liggen volgens cijfers van Boerenbond vandaag zo’n 20% lager dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. Ook de prijzen van de veevoedergrondstoffen zoals sojabonen en sojameel werden meegesleurd in de neerwaartse beweging. De prijs van sojabonen ligt ongeveer 10% lager dan in januari 2015. Voor sojameel daalden de prijzen in januari 2016 met 18% tegenover januari 2015.

Gedaalde olieprijs

Naast de factoren vraag en aanbod, heeft de sterk gedaalde olieprijs bovendien gevolgen voor de graanprijzen. Het verband tussen graan- en olieprijzen werd de voorbije jaren duidelijk. Er is een relatie met de wereldwijde economische groei, maar ook met het gegeven dat in de Verenigde Staten zo’n 30% van de maïsoogst wordt aangewend voor de productie van bio-ethanol.

Wereldwijde graanproductie record

Op wereldvlak werd in 2015 een recordoogst gerealiseerd. Ondanks een stijging van het verbruik, zullen de voorraden tegen het einde van de graancampagne (juni 2016) verder toenemen. De markt is hoe dan ook bijzonder goed bevoorraad. Zo wordt voor tarwe een recordniveau becijferd, met een eindvoorraad die 31% van het verbruik zou bedragen. Ter vergelijking: de wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties FAO hanteert een norm van 20% als kritische grens. Voor maïs is de situatie iets krapper (voorraad = 21% van het verbruik), maar van een tekortsituatie is in geen geval sprake.

Kleinere graanoogst in de EU

In de EU wordt gerekend met een lagere beschikbaarheid in 2015-2016. De totale Europese graanoogst zal naar schatting zo’n 2,4% lager uitvallen, voornamelijk als gevolg van de lagere maïsproductie. Daardoor wordt de eindvoorraad op 30 juni lager ingeschat. Analisten zijn wel positief over de oogstverwachtingen voor 2016. De granen hebben de zachte winter alvast goed doorstaan.

Wereldeconomie en geopolitieke onzekerheden

De goede wereldwijde oogstresultaten gaan gepaard met een vraag die weinig evolueert, als gevolg van de economische groei die vooral in China slabakt. Tegelijk hebben de Europese Unie en Oekraïne een protocol ondertekend, waardoor verwacht wordt dat Oekraïne opnieuw graan naar Europa zal exporteren. De laatste weken blaast ook Rusland warm en koud tegelijkertijd. De Russische exporttaks wordt namelijk misschien geschrapt, zodat Rusland opnieuw zou exporteren naar de internationale markten.

 
Reageer op dit artikel