nieuws

Ketenakkoord varkens in uitvoering

Economie & Bedrijven

Ketenakkoord varkens in uitvoering

In de week van 20 juni ontvangen de Belgische zeugenhouders de uitbetaling die mogelijk werd gemaakt door het engagement en de inspanning van vele partners uit de agrovoedingsketen. Dit is het resultaat van het akkoord rond de Ketentoeslag varkens, dat op 23 mei gesloten werd. De toeslag aan zeugenhouders lost de crisis in de varkenshouderij niet op maar zorgt voor de broodnodige ademruimte op de bedrijven, benadrukken de ketenpartners, waaronder FEVIA.

Omdat alle schakels in de agrovoedingsketen geloven in het belang van Belgisch kwaliteitsvol varkensvlees werd in de schoot van het Belgisch Ketenoverleg agrovoeding beslist om vanuit de Keten initiatief te nemen om de crisis op de bedrijven te verzachten.

Een fonds van 15 miljoen

Vanaf 23 mei werd over een periode van maximaal een jaar een fonds gevormd van maximaal 15 miljoen euro. Dit bedrag wordt ingezameld door de deelnemende Belgische slachthuizen, uitsnijderijen of groothandelaars die via deelnemende Belgische retailers, slagers of horecazaken een vrijwillige, tijdelijke en éénmalige solidariteitstoeslag innen variërend in functie van de verwerkingsgraad van 10 tot 15 cent per kilogram vers verkocht varkensvlees.

DGZ als tussenpartij

De deelnemende Belgische slachthuizen, uitsnijderijen en groothandelaars zullen alle gefactureerde en geïnde toeslagen storten aan Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) die optreedt als tussenpartij. DGZ beheert het fonds en keert een toeslag per zeug uit aan de varkenshouders. Zo komt elke geïnde euro ten volle bij de Belgische zeugenhouders terecht.

“Wij doen mee – ….”

Warenhuizen, slagers en horecazaken kunnen hun deelname aan het initiatief kenbaar maken door het logo met slogan “Wij doen mee – omdat onze varkenshouders onze steun nu dringend nodig hebben” (zie foto). Elke deelnemer bepaalt zelf of en hoe hij de toeslag verrekent aan de klant. Het logo laat de consument toe bewust te kiezen voor een verkooppunt dat deelneemt aan het initiatief.

Eerste betaling

Midden juni ontvangen actieve Belgische zeugenhouders al een eerste betaling op basis van prefinanciering, dit voor een totaal bedrag van 7,5 miljoen euro waartoe een aantal prefinanciers uit de ganse keten zich hebben geëngageerd, van de veevoedersector over landbouworganisaties, slachthuizen, vleesverwerkende bedrijven tot de distributie. Na uiterlijk één jaar of bij het bereiken van het vooropgestelde maximale budget van 15 miljoen euro volgt een eventuele saldobetaling.

Ademruimte

De toeslag geeft aan die bedrijven de broodnodige ademruimte. Omdat alle ketenpartners geloven in het kwaliteitsvol Belgisch varkensvlees wil de Belgische varkensketen ook inzetten op versterkende maatregelen voor de lange termijn. Een varkenshouderij, die produceert met respect voor mens, dier en milieu is maar duurzaam als ze ook rendabel is. En dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele keten.

Reageer op dit artikel