nieuws

Waalse voedings-bedrijven investeren 19% meer

Economie & Bedrijven

Waalse voedings-bedrijven investeren 19% meer

Het economische jaarverslag van de Waalse voedingsindustrie bevestigt dat de sector een locomotief van de Waalse industrie is. De voedingsindustrie verhoogt haar aandeel in de werkgelegenheid, export, investeringen en de omzet van de volledige industrie. Maar de competitiviteit van de sector staat volgens FEVIA Wallonië onder druk.

De Waalse voedingsindustrie toont een belangrijk potentieel, zo is in het economische jaarverslag van FEVIA Wallonië te lezen. “Ze groeit op volle kracht in 2015, dankzij investeringen die een stijging van 19% gekend hebben. De Waalse voedingsbedrijven hebben voor een totaalbedrag van 361,6 miljoen euro geïnvesteerd. Tussen 2011-2015 steeg het aandeel van de voedingsindustrie in het totaal van de industriële investeringen van 14,5% naar 23,9%.”

Deze hebben vooral betrekking op de sectoren van de aardappelverwerking, de brood- en banketbakkerij, de dranken, de chocolade, het vlees en de ingrediënten.

Meer jobs

De Waalse voedingsindustrie versterkt ook haar positie op het vlak van industriële tewerkstelling. In 2015 verschafte ze een job aan 20.642 werknemers en is de werkgelegenheid met 1% toegenomen. De voedingsindustrie vertegenwoordigt 17,2% van de Waalse industriële tewerkstelling. Bijna één werknemer op 5 van de industrie werkt in de voedingsindustrie. De sector werft jaarlijks niet minder dan 2.400 werknemers aan, wat overeenkomt met 11 aanwervingen per dag.

…maar vertraging door tal van obstakels

“De voedingsindustrie blijft duidelijk een locomotief van de Waalse industrie, maar verschillende obstakels vertragen haar vooruitgang”, nuanceert Guy Paternoster, voorzitter van FEVIA Wallonie. “Om de groei en de jobcreatie aan te houden, moeten we de obstakels uit de weg ruimen: de extra energiekosten en de kilometerheffing komen bovenop de hoge sociale bijdragen en andere verpakkings- en “gezondheidstaksen” die de groei afremmen.” De meerkosten op de elektriciteitsrekening stegen met 200% in 8 jaar tijd. De kilometerheffing maakt het transport van voedingsproducten 150 miljoen euro duurder.

Bijkomend obstakel

De Brexit is een bijkomend obstakel, aangezien het Verenigd Koninkrijk de 4de grootste afzetmarkt van de Belgische voedingsindustrie is, na Frankrijk, Nederland en Duitsland. De risico’s zijn de daling van het pond sterling en vooral protectionistische initiatieven die – zoals onlangs in Frankrijk – nadelige gevolgen zullen hebben voor een klein land met een open economie zoals België.

Reageer op dit artikel