nieuws

ILVO is óók voeding!

Economie & Bedrijven

ILVO is óók voeding!

ILVO pakt op Agriflanders uit met haar nieuwe baseline: instituut voor landbouw, visserij- en voedingsonderzoek, in plaats van instituut voor landbouw- en visserijonderzoek. Eigenlijk is dat logisch, zegt topman Joris Relaes. Voor de voedingssector is het van essentieel belang dat de aanvoer van kwaliteitsvolle primaire producten via de landbouw verzekerd is.

“Ongeveer 80 mensen op ILVO werken dagelijks op het thema voeding. De buitenwereld mag zich daar meer bewust van worden”, zegt Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, want voedings- en landbouwonderzoek versterken elkaar. “Het is echt logisch dat die 2 expertisedomeinen binnen ILVO schouder aan schouder worden uitgebouwd.”

Kwalitatief hoogwaardige producten

Voor de voedingssector is het van essentieel belang dat de aanvoer van kwaliteitsvolle primaire producten via de landbouw verzekerd is. In hun onderlinge afhankelijkheid zijn zowel de voedings- als de landbouwsector gebaat bij een meerwaardecreatie via innovatie binnen de keten. Het is op de vertaling van deze innovatie dat ILVO maximaal wil inzetten.

En ook hoogwaardige grondstoffen

Primaire landbouwproducten vormen de grondstoffen voor een bloeiende voedingsnijverheid. Met de grote druk en volatiliteit op de wereldhandelsprijzen voor primaire landbouwgrondstoffen, heeft de landbouw er alle belang bij zijn productie te richten op hoogwaardig kwalitatieve producten die met een grote toegevoegde waarde kunnen verwerkt worden.

Voedingsonderzoek op ILVO

Dat gebeurt onder meer in de unieke multifunctionele testfabriek van de Food Pilot die door ILVO wordt gerund in samenwerking met Flanders’ FOOD. Voedingsbedrijven, hoeveverwerkers, groothandels & distributeurs, consumentenorganisaties en kennisinstellingen kunnen er terecht kunnen met hun idee of probleem qua zuivel, maar evenzeer qua vlees- en visproducten, groenten- en fruit, droge of verse gecombineerde bereidingen, chocolade, zelfs non-food (veevoeder, petfood, cosmetica, (para)farmaceutica). Ook machinebouwers weten hun weg naar de Food Pilot in Melle te vinden.

Onderzoeksgroepen

De nauwe en toenemende verbondenheid tussen landbouw en voeding leidt op ILVO tot intensieve samenwerkingen tussen de landbouw- en de voedingsonderzoekers. Binnen ILVO zijn met name de onderzoeksgroepen ‘Voedselveiligheid’ en ‘Voedingsinnovatie & productontwikkeling’ hierbij betrokken. In de nieuwe onderzoeksprojecten vormen zij vaak ijzersterke logische expertisegroepen.

Voorbeeldprojecten

Voorbeelden van dergelijk projecten zijn met name:

  • het ‘kwaliteitsvarkensvlees’-project, waar ILVO werkt op meer smaak en kwaliteit in het Vlaams varkensvlees, te beginnen met de genetische varkenslijnen in de stallen.
  • het EU project EUCLEG, waarin nieuwe cultivars van soja, erwt, veldboon, rode klaver en alfalfa worden ontwikkeld die de gewenste eigenschappen bezitten voor teelt in de verschillende klimatologische regio’s, en die tegelijk aansluiten bij de behoeften van onder meer de food en feed sector, qua eiwitopbrengst en eiwitsamenstelling.
  • de Genesys projecten rond valorisatie van reststromen (witloofwortel, rebutperen….), waarbij de primaire en de verwerkende sectoren samen met de onderzoekers streven naar minder voedselverspilling in het agrovoedingssysteem.
Reageer op dit artikel