nieuws

Halvering antibioticagebruik zonder economisch verlies

Economie & Bedrijven

Halvering antibioticagebruik zonder economisch verlies

Met gerichte vaccinatie en een betere bioveiligheid kan het antibioticagebruik op varkensbedrijven halveren zonder in te boeten op productiviteit of bedrijfseconomisch resultaat. Dat blijkt uit een Europese studie bij Franse, Duitse, Zweedse en Belgische gesloten varkensbedrijven waaraan ook ILVO en de Universiteit Gent meewerkten. Gemiddeld werd een meerwaarde van 4,46 euro per zeug gerealiseerd. De onderzoekers benadrukken wel het belang van coaching in hun aanpak.

In het Europees onderzoeksproject MINAPIG werden 70 gesloten varkensbedrijven in België, Zweden, Frankrijk en Duitsland gedurende een jaar opgevolgd. De Belgische bedrijven werden opgevolgd door onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Tijdens het eerste bezoek registreerden ze het antibioticagebruik en scoorden ze de bioveiligheid. Voorts verzamelden ze de technische productieresultaten. Nadien stelden de onderzoekers samen met de landbouwer en de dierenarts een bedrijfsspecifiek interventieplan op waarbij gerichte vaccinaties, bioveiligheidsmaatregelen en een algemene verbetering van het management werden aanbevolen.

Verbeteringen doorvoeren

Vervolgens werden de verbeteringen doorgevoerd en kon het antibioticagebruik drastisch gereduceerd worden. Het interventieplan werd in de daaropvolgende maanden verder gemonitord bij verschillende coachende bedrijfsbezoeken. “Die ondersteunende rol van de onderzoeker is belangrijk, hij had geen controlerende taak”, luidt het. Een jaar na de eerste meting werd het antibioticagebruik opnieuw geregistreerd, net als de bioveiligheid en de technische resultaten. Het onderzoek verschijnt binnenkort in het wetenschappelijke tijdschrift Preventive Veterinary Medicine, Volume 144, 1 September 2017.

Bedrijfseconomische analyse

“Het antibioticagebruik werd gemiddeld gereduceerd met 47 procent, terwijl de economische return per zeug gemiddeld met 4,46 euro toenam”, vertelt ILVO onderzoeker Erwin Wauters die samen met Cristina Rojo Gimeno over bedrijfseconomische studie. Het positief effect blijft zelfs overeind als je rekening houdt met mogelijke schommelende prijzen voor biggen, varkens en voeder. Gemiddeld kwamen we nog altijd uit op 1,23 euro méér economische return per zeug.”

Coaching

Prof Jeroen Dewulf van de UGent benadrukt het belang van coaching in de uitgeteste aanpak. “Ook het feit dat we werkten met bedrijfsspecifieke interventiepakketten is belangrijk. Er is niet zoiets als één gouden maatregel waarmee het antibioticagebruik kan vervangen worden”, stelt hij. Het gunstige effect van de interventiepakketten met veel minder antibiotica zit hem vooral in de aanzienlijke daling van de kosten voor antibiotica en in het feit dat de technische parameters zoals dagelijkse groei en voederconversie op peil blijven, meent de professor. De mortaliteit daalde zelfs licht.

 

 

Foto: Vanden Avenne Ooigem

Reageer op dit artikel