nieuws

Brexit treft de agrovoedingsector

Economie & Bedrijven

Brexit treft de agrovoedingsector

De Britse EU-uitstap zal, volgens een recent verschenen rapport van de Vlaamse overheid, duidelijk impact hebben op de agrovoedingsector. “Ons land is extra kwetsbaar voor de brexit door de sterke prestaties van de Belgische exporteurs op de Britse markten en door onze bij uitstek open economie.” Verwerkte producten zijn goed voor 80% van de export.

Voor België is het Verenigd Koninkrijk met 8% de vierde belangrijkste Europese exportmarkt na Duitsland, Frankrijk en Nederland. Voor de voedingsproducten is de export naar het Verenigd Koninkrijk goed voor 10% van de totale uitvoer. De voedingsindustrie staat als economische sector op de vijfde plaats als het gaat om de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk. Ook na de brexit blijven er voor de Vlaamse voedingssector over het Kanaal kansen weggelegd, aangezien het land sterk afhankelijk blijft van de invoer van voedingsproducten.

80% verwerkte producten

Circa 80% van de exportwaarde wordt volgens het rapport van het Vlaams Departement Landbouw & Visserij, gerealiseerd door verwerkte producten. Binnen de land- en tuinbouw valt op dat de zuivelsector, de aardappelsector, de (diepvries)groente-industrie en de vleessector een relatief groot belang hebben in de export. Bij de versproducten wordt een kwart van de exportwaarde van de aardbeien die binnen de EU uitgevoerd worden, in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd.

Export

België exporteert voor 3,5 miljard euro aan agrarische producten naar het Verenigd Koninkrijk. Agrarische producten omvatten naast verwerkte producten ook niet-voedingsproducten van agrarische oorsprong, agro-industriële producten zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en landbouwmachines, visserijproducten …

Impact EU-beleid

De brexit heeft ook gevolgen voor het EU-beleid. Door het wegvallen van de Britse bijdragen aan de Europese fondsen heerst onzekerheid over de herverdeling van de financiële middelen. Voorts verliest Vlaanderen een belangrijke partner in het beleid rond onderzoek en innovatie. De brexit zal ook gevolgen hebben voor politieke keuzes bij de toekomstige richting van het gemeenschappelijke landbouwbeleid na 2020.

 

Reageer op dit artikel