nieuws

Flanders’ FOOD ondertekent clusterpact agrifood 2018

Economie & Bedrijven

Flanders’ FOOD ondertekent clusterpact agrifood 2018

Flanders’ FOOD ondertekende 20 april het clusterpact ‘speerpuntcluster agrifood 2018’ op het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De Vlaamse overheid en Flanders’ FOOD leggen hierin hun inspanningen vast inzake innovatie en competitiviteit voor de voedingssector.

De Vlaamse overheid engageert zich om de steun voor de innovatietaken van Flanders’ FOOD voort te zetten. Daarnaast zal ze zich inspannen om de hinderpalen, die de doelstellingen zouden kunnen belemmeren, weg te werken. Minister-president Geert Bourgeois vindt de ondertekening van het clusterpact een mooi moment voor de voeding en hoopt op een kruisbestuiving met de blauwe economie. De voedingssector is de belangrijkste industrietak in Vlaanderen. De export vanuit Vlaanderen is hoog, daarom is het belangrijk om te blijven inzetten op competitiviteit.

Verder gaan met resultaten

Volgens Philippe Muyters, Vlaams minister Werk, Economie, Innovatie en Sport, hebben de clusters als eerste en belangrijkste taak om de juiste mensen, bedrijven en organisatie samen te brengen. “De cluster is echt geslaagd wanneer bedrijven verdergaan met resultaten van de projecten en er een koppeling gebeurt naar de universiteiten.”, aldus de minister.

Voedingsfabriek van de toekomst

Flanders’ FOOD anderzijds engageert zich om voedingsbedrijven uit te dagen om via innovatie de stap te zetten naar de voedingsfabriek van de toekomst. Hierbij zijn industrie 4.0 en circulaire economie, zoals vastgelegd in de visie 2050 van de Vlaamse overheid, belangrijke elementen.

Tiental Industrie 4.0-projecten

Nieuw is dat Flanders’ FOOD nu ook inzet op meer strategisch onderzoek om ook op langere termijn competitieve producten op de markt te brengen. Momenteel zijn er een tiental projecten opgestart in het kader van industrie 4.0 en wordt er ingezet op projectgeneratie rond circulaire economie. Naast deze projecten blijft Flanders’ FOOD innovatietrajecten opzetten rond de basistroeven van de Vlaamse voedingsindustrie: smaak, diversiteit en kwaliteit.

Voorbeeldproject Industrie 4.0

Het project I-FAST is een platform dat fungeert als matchmaker tussen technologieaanbieders en voedingsbedrijven. Het project brengt snelle, innovatieve en gebruiksvriendelijke technologieën en analysemethoden tot bij de bedrijven, zoals bijvoorbeeld nieuwe sensoren om kwaliteitscontroles uit te voeren, inline tijdens de productie. 

Ondertekenaars

De ondertekenaars van het pact zijn minister voor werk, economie en innovatie Philippe Muyters; Vlaams minister-president Geert Bourgeois; Jan Vander Stichele, voorzitter raad van bestuur Flanders’ FOOD; Inge Arents, directeur Flanders’ FOOD en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) als organisator en uitvoerder van het clusterbeleid, vertegenwoordigd door Bernard De Potter (foto).

 

 

 

Reageer op dit artikel