nieuws

Belgapom en Agrofront overleggen over problemen in de aardappelsector

Economie & Bedrijven

Belgapom en Agrofront overleggen over problemen in de aardappelsector

Agrofront (ABS/BB/FWA) en Belgapom bespraken vrijdag 10 augustus de toestand in de aardappelsector. De uitzonderlijke weersomstandigheden zorgen op het terrein voor problemen. Een globale aanpak op lange termijn is aangewezen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de brancheorganisatie aardappelen waarvan de oprichting voorzien is op Interpom-primeurs in november.

Het voorjaar van 2018 was zeer nat wat zorgde voor een latere plantdatum dan normaal. De extreme droogte- en hitteperiode die daarop volgde zorgde voor belangrijke en niet te voorziene opbrengstdervingen en mogelijke kwaliteitsverliezen van aardappels. Door het uitvaardigen van een captatieverbod waren aardappeltelers niet meer in de mogelijkheid de schade te beperken.

Opbrengst- en kwaliteitsverlies

Bij de vroege aardappelen lopen de opbrengstverliezen hoog op met een ondermaatse sortering, wat resulteert in kleinere knollen. De leden van Belgapom erkennen dit probleem en hebben hun kwaliteitseisen bijgesteld. Voor de bewaaraardappelen is de situatie nog onduidelijk; met de regen van de laatste dagen is er nog hergroei mogelijk, maar ook daar kunnen de opbrengstverliezen aanzienlijk zijn. De situatie varieert van regio tot regio en naargelang de variëteit. Dit wordt ook bevestigd door proefrooiingen van PCA/FIWAP. In de tweede helft van september wordt de situatie voor de bewaaraardappelen geanalyseerd en opnieuw besproken tijdens een gezamenlijk overleg.

Overleg met telers

De extreme weersomstandigheden van 2018 worden zowel door Agrofront als Belgapom erkend als een niet te voorziene en uitzonderlijke situatie. Als gevolg daarvan roept Belgapom haar leden op om in overleg te gaan met individuele telers die hun contractverplichtingen niet kunnen nakomen. Een uniforme regeling is niet mogelijk; wel wordt gestreefd naar een duurzame oplossing waarbij met de belangen van beide partijen rekening wordt gehouden. Een globale aanpak op lange termijn is aangewezen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de brancheorganisatie aardappelen waarvan de oprichting voorzien is op Interpom Primeurs in november.

 

Reageer op dit artikel