nieuws

Straffe voorbeelden van samenwerking gezocht

Economie & Bedrijven

Straffe voorbeelden van samenwerking gezocht

Gezocht: initiatieven uit België, Nederland en Luxemburg waarin landbouwers, onderzoekers, adviseurs, ondernemers, middenveldorganisaties enzovoort de krachten bundelen om een innovatief idee effectief te implementeren in de praktijk.

De sectoren landbouw, bosbouw, plattelandsontwikkeling en de agro-voedingsindustrie in Europa staan tegenover grote uitdagingen op vlak van economie en milieu. Innovatieve oplossingen zijn nodig om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Maar hoe breng je een innovatief idee versnelt in de praktijk?

Horizon 2020-project

Zeventien Europese partners buigen zich over die vraag in het pas gestarte Horizon 2020 project LIAISON. Ze willen tools aanreiken voor het optimaliseren van interactieve, co-creatieve innovatieprocessen waarin mensen met verschillende achtergronden samenwerken. Daarnaast willen ze inspireren door succesvolle voorbeelden in de kijker te zetten. En die voorbeelden zoeken ze via een wedstrijd – de EU Rural Innovation Contest – die in heel Europa wordt uitgerold. Voor België, Nederland en Luxemburg nemen het Innovatiesteunpunt en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) de organisatie op zich.

EU Rural Innovation Contest:

Nog tot 15 maart 2019 kunnen projecten worden ingediend. De enige twee voorwaarden zijn dat het recente initiatieven zijn en dat er partners met verschillende achtergronden bij betrokken zijn: landbouwers, onderzoekers, adviseurs, ngo’s, beleidsmedewerkers, agro-foodondernemers, enz. Het mogen formele samenwerkingsverbanden zijn in de vorm van een projectpartnerschap maar ook informele samenwerkingen zoals lokale netwerken of een tijdelijke, vrijwillige samenwerking.

Ambassadeurs gekozen

Alle ingediende projecten worden verzameld en online geplaatst in een interactieve database. Uit die database worden door een jury vervolgens 15 ambassadeurs gekozen. Die ambassadeurs worden dit najaar gelauwerd op een prestigieus event in Brussel. Ze ontvangen daarnaast een projectfilm en gepersonaliseerd promomateriaal om hun project beter bekend te maken, en ze worden betrokken in het verdere verloop van LIAISON.

 

 

Reageer op dit artikel