nieuws

Vernieuwende aanpak in strijd tegen antibiotica in veehouderij

Economie & Bedrijven

Vernieuwende aanpak in strijd tegen antibiotica in veehouderij

In het Horizon2020 thematisch netwerk DISARM bundelen Europese veehouders, dierenartsen, adviseurs, onderzoekers en industrie uit 9 landen hun krachten in de strijd tegen antibiotica. De diversiteit van de betrokken actoren is vernieuwend.

De actoren uit 9 Europese landen gaan samen op zoek naar de beste (beproefde) aanpak om tegelijk twee doelen te bereiken: een verbeterde algemene diergezondheid op de hoeves én een blijvend en drastisch lager antibioticagebruik. De best practice aanpak wordt verspreid als te volgen voorbeeld voor heel de Europese veehouderij.

Mondiaal groeiend probleem

Coördinator Frederik Leen (ILVO): “Antibioticaresistentie is mondiaal een groeiend probleem dat dringende, gecoördineerde actie vraagt van alle betrokkenen. DISARM (Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management) wil daarom een robuust engagement en de nodige randvoorwaarden creëren voor de sector om ook na afloop de ingeslagen weg richting een veilig en verantwoord antibioticagebruik in de veehouderij verder te zetten.”

Sensibilisering en tools

De problematiek, de omvang en de technische processen van antibioticagebruik en ontstaan van resistentiegenen is inmiddels goed gemonitord. Waar wél nog een tand kan worden bijgestoken is het sensibiliseren en voorzien van de nodige tools en kennis om de vermindering in de praktijk te realiseren.

Vernieuwend

Vernieuwend is de diversiteit van de betrokkenen actoren. Niet enkel de veehouders zelf, maar ook de veeartsen, erfbetreders, de keten hogerop, betrokkenen uit de brede sector en het onderzoek engageren zich om samen experimenten op te zetten om tot succesvolle en blijvende lagere antibiotica(resistentie) bij de landbouwdieren te komen.

Partners

De partners zijn Innovation for Agriculture (UK), ZLTO (NL), Wageningen University and Research Centre (NL), de associatie van technische landbouwinstituten uit Frankrijk (ACTA), Universiteit Gent, de landbouwuniversiteit van Athene (Gr), de landbouw- en diergeneeskundige universiteit van Boekarest (Roemenië), de landbouwuniversiteit van Letland, ANPROGAPOR (Spanje), SEGES (Denenmarken), the International Dairy Federation (België), Nutrition Sciences (België), Angst (Romania) en COPA COGECA.

Meer informatie:

Binnenkort is de website www.disarmproject.eu online

 

 

Reageer op dit artikel