nieuws

Zes FIT-tips ter voorbereiding op de brexit

Economie & Bedrijven

Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) formuleerde, op verzoek van VMT Food, 6 Tips voor voedingsbedrijven ter voorbereiding op een no-deal brexit.

Voedingsbedrijven die handeldrijven met het VK zullen de impact van een harde brexit meteen voelen. De Belgische Algemene Administratie van Douane en Accijnzen verwacht ongeveer 14% meer invoeraangiftes en maar liefst 47% meer uitvoeraangiftes. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Voor Vlaamse bedrijven was het VK immers de op drie na belangrijkste exportbestemming in 2018.

Eén: Bereken de financiële weerslag

Elke onderneming moet voor zichzelf uitmaken hoe het een harde brexit het best opvangt. Wat kost een uitklaring in België en een inklaring ion het VK? Zijn er logistieke aanpassingen nodig? Staat uw IT-infrastructuur op punt? Heeft u bufferstocks? Moet u opleidingen organiseren? Hoe houdt u het just-in-time-principe in stand? … U beslist beter op voorhand welk budget u voor die aanpassingen nodig heeft en of u de extra kosten kan doorrekenen aan uw klant. Zo bereid u zich in ieder geval voor op het zwartste scenario.

Twee: Ga de mogelijke impact van invoerrechten na

Is er geen uittredingsverdrag op 29 maart 2019, dan valt de Britse overheid terug op de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Dat lijkt een sprong in het duister, maar dat hoeft het niet te zijn. Het VK heeft aangegeven dezelfde invoertarieven te willen gaan gebruiken als de EU op dit moment gebruikt bij invoer uit derde landen. De bedragen van eventuele heffingen zijn dus bekend en u kan op basis van uw huidige transacties met het VK de extra kosten vrij nauwkeurig in kaart brengen. Neem dus het zekere voor het onzekere en vraag de douanetarieven op voor uw producten. Vraag naar het WTO tarief voor meest begunstigde natie. Ga de impact na op uw prijszetting.

Drie: Beslis hoe u wisselkoersen de baas blijft

Het VK behoorde nooit tot de eurozone, dus wisselkoersen maken al deel uit van uw huidige exportbeleid. Het Britse pond is door de aanhoudende onzekerheid echter een volatiele munt geworden. Een harde brexit zou die tendens enkel versterken. Door een verdere terugval van het Britse pond zullen Europese producten nog duurder worden voor de Britten, wat kan leiden tot een dalende import. De risico’s beperkt u door contracten in euro te onderhandelen of een wisselkoersclausule te bespreken. Ook een termijncontract kan een oplossing zijn. Spreek er met uw bank over.

Vier: Verlies verpakkingsregels niet uit het oog

Bij de ingang van de brexit, verankert het VK de Europese wetgeving in de Britse wetgeving via de EU Withdrawal Bill. De Britse regering gaf te kennen dat samenwerking met de EU cruciaal blijft. Maar op termijn is afwijking mogelijk.

De impact van nieuwe verpakkingsvoorschriften zal dus eerder beperkt zijn in de beginfase. Op termijn kunnen beide factoren wel voor een belangrijke verandering zorgen. Houd dus de vinger aan de pols. Voor specifiek advies kan u terecht bij uw beroepsfederatie en het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI).

Vijf: Herbekijk bestaande contracten

Een getekend contract is in theorie bindend, brexit of geen brexit. Toch kan het voor alle partijen interessant zijn de huidige regels en voorwaarden van die overeenkomsten te herbekijken. Kan u nog aan de voorwaarden voldoen bij een harde brexit? Extra clausules voor bestaande – en nieuwe contracten – kunnen u en uw partners heel wat kopzorgen, tijd en kosten besparen. Bovendien bevestigt u zo uw goede reputatie als commerciële partner en geeft u aan op langere termijn door te willen gaan. Bijvoorbeeld een heronderhandelingsclausule laat u dan weer ruimte om de onzekere uitkomst van de brexit nadien te bespreken.

Zes: Diversifieer uw exportactiviteiten

Is het VK een van de belangrijkste exportmarkten voor uw onderneming? Dan doet u er goed aan tijdig nieuwe markten te verkennen om uw afhankelijkheid van de Britse markt te verlagen en aan risicospreiding te doen. De Vlaamse overheid biedt subsidies aan die kmo’s financiële steun bieden voor kennisuitbreiding en de ontwikkeling van internationale bedrijfsactiviteiten.

Meer informatie

Surf naar www.brexitready.be voor meer gedetailleerde informatie.

Met dank aan: Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

 

 

Foto's

Reageer op dit artikel