nieuws

Garnalen in de Noordzee doen het (wel) goed

Economie & Bedrijven

Het nieuws dat het garnaalbestand met een factor 5 is verminderd, is volgens ILVO niet correct. Voor het garnaalbestand over de ganse Noordzee is er geen probleem, licht Hans Polet, hoofd visserijonderzoek toe.

Garnalen in de Noordzee doen het (wel) goed

“Er is wellicht een nuance aan te brengen in het recente nieuws dat er 5 keer minder garnaal wordt gevonden. De dataverzameling op het strand die VLIZ laat uitvoeren met burgerwaarnemers is een nieuwe manier om cijfers te verzamelen en kan in toenemende mate een rol spelen in de studie van het leven in zee. Het is een interessant extra stuk van de puzzel. Maar voor de studie van garnaal en klimaat kunnen andere cijfers, uit de wetenschappelijke surveys en de visserijaanvoer, meegenomen worden”, zegt Hans Polet, hoofd visserijonderzoek  ILVO.

Geen probleem

Polet: “ILVO ziet voor het garnaalbestand over de ganse Noordzee geen probleem. We zien dat de bevissing van garnaal vrij intens is maar het bestand lijkt het te verdragen. Daarenboven heeft de garnaalsector in de Noordzee zichzelf sedert vorig jaar vangstbeperkingen opgelegd, om duurzaam te vissen. Van zodra de vangstgrootte per uur vissen onder een bepaalde drempel valt wordt het vissen voor enkele dagen stilgelegd.”

De aanvoer van garnaal is de jongste 20 jaar gemiddeld ook behoorlijk hoog. In vergelijking met de jaren 90 is de jaarlijkse hoeveelheid vrijwel verdubbeld. 2018 was een absoluut superjaar. “Een van de redenen is dat de kabeljauw  – de grootste predator van garnaal – grotendeels verdwenen is uit het zuidelijk deel van de Noordzee, wat waarschijnlijk samenhangt met het klimaat.

Els Torreele (ILVO) “ Garnaal zit overal voor onze kust, en vrij overvloedig. We kunnen wel bevestigen dat er een lichte opschuifbeweging is van de dichtste concentratiegebiedjes van garnaal,  in onze jaarlijkse metingen sinds 1970. De garnaal had vroeger zijn grootste concentratiepunten ter hoogte van De Panne en Nieuwpoort en is nu iets meer richting noorden verhuisd, met een concentratieplek ter hoogte van Zeebrugge en Knokke. “

Garnaal is een snel kwekende en kortlevende soort (2 reproductiecycli per jaar) en een soort die erg fluctueert, afhankelijk bepaalde weersomstandigheden in het broedseizoen, aanwezigheid van predatoren, etc.  Korte wetenschappelijke observatieperiodes kunnen daarom een onvolledig of vertekend beeld opleveren.

Reageer op dit artikel