nieuws

Aquafin zet poorten open voor landbouwers

Economie & Bedrijven

Aquafin zet poorten van installaties open voor afhaling gezuiverd afvalwater voor irrigatie landbouwpercelen van telers. Het effluent is niet geschikt voor voor rechtstreekse besproeiing van rauw geconsumeerde groenten en fruit en als drinkwater voor vee.

Aquafin zet poorten open voor landbouwers

Na een operationele screening van de infrastructuur van Aquafin zijn 19 juli op 21 installaties voorzieningen voor structurele afhaling van gezuiverd afvalwater aanwezig. Op deze locaties wordt het water onttrokken uit de effluentgoot (op het eind van het zuiveringsproces) in plaats van de nabezintank. Zo vermijdt Aquafin niet alleen dat de afnemers tijdens de ophaling in contact komen met bewegende of andere gevaarlijke installatie-onderdelen. Het is ook de enige manier om een constante kwaliteit van het gezuiverde afvalwater te garanderen.

Voedselveiligheid

Boerenbond benadrukt dat de afnemer die het effluent zal gebruiken voor irrigatiedoeleinden de geldende richtlijnen in de lastenboeken (onder andere Vegaplan, GLOBALGAP) moet respecteren in kader van de bescherming van de voedselveiligheid. Dit effluent mag niet gebruikt worden voor rechtstreekse besproeiing van groenten die rauw geconsumeerd worden en rechtstreekse besproeiing van fruit. Er moet met dit effluent dus omzichtig omgesprongen worden in het kader van voedselveiligheid. Dit effluent mag ook niet gebruikt worden als drinkwater voor vee.

Extra installaties?

Voor een 20-tal andere locaties zijn bijkomende investeringen noodzakelijk om de ophaling op een veilige en correcte wijze te kunnen organiseren. Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft het licht op groen gezet om deze investeringen te realiseren. Aquafin maakt van deze opdracht een prioriteit, maar gezien het bouwverlof kan ze ons momenteel niet uitspreken over een concrete timing. Van zodra bijkomende locaties beschikbaar zijn voor de afhaling van effluent zullen deze aan de lijst van beschikbare installaties op de website van Aquafin toegevoegd worden.

 

 

Reageer op dit artikel