nieuws

Schaalvergroting van de insectenwaardeketen in Europa loopt vrij traag

Ingrediënt & Product

De schaalvergroting van de insectenwaardeketen in Europa loopt vrij traag. Het onderzoek naar insectenkweek bij Inagro kan verder doorgroeien dankzij de goedkeuring van het nieuwe project SUSINCHAIN.

Schaalvergroting van de insectenwaardeketen in Europa loopt vrij traag

Rond 2010 werden insecten en hun afgeleide producten voor het eerst beschouwd als een waardevolle eiwitbron voor de productie van diervoeder en voedsel. Sindsdien zijn ze verhandelbaar op de Europese markt.  Stakeholders onderzochten welke strategieën en gerelateerde activiteiten nodig zijn om de huidige hindernissen voor de opschaling van de waardeketen te overwinnen. Enkele van hen bundelen nu de krachten in het nieuwe SUSINCHAIN-consortium.

Eetbare insecten kunnen overleven op laagwaardige nevenstromen uit de voedselproductie. Bovendien worden ze efficiënt opgewaardeerd tot hoogwaardige eiwitten, aminozuren en vitaminen. Zo vormen insecten de ontbrekende schakel in het voedselsysteem van een duurzame kringloopeconomie.  

SUSINCHAIN

Binnen hetnieuwe  consortium werken het praktijkcentrum Inagro, KU Leuven en 34 andere partners samen om de insectenwaardeketen rendabel te maken en markten te vinden voor gekweekte insecten. Onderzoekers willen een bijdrage leveren aan het gebruik van nieuwe eiwitbronnen in diervoeder en voedsel in Europa. Ze willen recent ontwikkelde technologieën, producten en processen uittesten en demonstreren. Zo moeten insectenproducten op basis van zwarte soldatenvlieg, huisvlieg, meelworm en krekels in diervoeder en/of voedsel doorgroeien naar Technology Readiness Level 6 of hoger.

Twintig procent insecteneiwit in 2025 

“Via het onderzoek en de activiteiten van SUSINCHAIN geven we partijen in de insectenwaardeketen de nodige kennis en data om de kostprijs van insectenproducten te verlagen en insecten efficiënter te verwerken”, vertelt David Deruytter, onderzoeker insectenkweek bij Inagro. “We willen hen ook inspireren om veilige en duurzame toepassingen van insecteneiwit in diervoeder en reguliere levensmiddelen op de markt te brengen.”

Dat maakt de weg vrij voor een verdere schaalvergroting en commercialisering van de Europese insectenbranche. Zo kan 10 procent van de dierlijke eiwitten in diervoeder en 20 procent daarvan in menselijke voeding in 2025 vervangen zijn door insecteneiwit. “Het productievolume en de werkgelegenheid in de branche zullen dan duizend keer zo groot zijn als nu”, voorspelt David Deruytter.

Insect_food_stall

Voedingspatronen wijzigen aanzienlijk

Door de groeiende wereldbevolking zal de eiwitproductie voor diervoeder en voedsel onder druk komen te staan. In 2050 zal de wereldbevolking naar schatting bestaan uit 9,1 miljard mensen. Wereldwijd veranderen voedingspatronen aanzienlijk, waardoor er ongeveer zestig procent meer voedselproductie nodig zal zijn. Daarin is de levering van eiwit voor diervoeder en voedsel de beperkende factor. Een overstap naar andere eiwitbronnen dringt zich dan ook op.

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel