AS4 Banner

Over AS4

AS4 is een erkend adviesbureau dat ondernemingen adviseert en ondersteunt op het gebied van kwaliteitszorg en managementsystemen met het oog op certificering of algemene verbetering van het kwaliteitsmanagement. Hierbij onderscheidt AS4 zich niet alleen door hoogstaande theoretische bijstand te geven maar ook een praktische benadering die resultaten oplevert in de realiteit. Zo halen we samen met onze klanten de meest optimale resultaten.

De diensten van AS4 kunnen worden onderverdeeld in vier grote pijlers:

Quality Management Support

Implementatie en optimalisatie van kwaliteitsnormen en internationale klantenstandaarden door ervaringsdeskundigen.


Ontdek meer

Outsourcing Quality Professionals

Inzetten van vakkundige professionals op maat van uw onderneming.Ontdek meer

Experts @ AS4

Expertise op specifieke domeinen zoals export, crisis management, recalls,…


Ontdek meer

AS4 Point

De softwareoplossing voor uw digitaal kwaliteitsmanagement.


Ontdek meer


AS4 is actief in alle sectoren van de voedingsnijverheid alsook in aan voeding verwante industrieën zoals verpakking, transport, distributie, enz. en heeft doorheen de jaren in deze sectoren een enorme kennis en ervaring opgebouwd.


BRC Food 8: AS4 klanten zijn er klaar voor!

Op 18 oktober jongstleden organiseerde AS4 in samenwerking met Vinçotte het BRC Food 8 event waarop meer dan 80 genodigden van meer dan 60 verschillende bedrijven aanwezig waren. Als sprekers mochten we Sander Stadeus (BRC Consultant erkend door BRC), Kathleen Malfroy (Senior Partner AS4) en Peter D’Haeyere ( Lead Auditor Vinçotte) verwelkomen. Het event zelf bevatte een overzicht van de wijzigingen, nuttige tips en de onmisbare kijk van een auditor zelf. Met de 4 focuspunten: Food Safety Culture, Root Cause Analysis, Leveranciersbeoordeling en TACCP/VACCP wist AS4 de voedingsbedrijven klaar te stomen om BRC Food 8 te implementeren en de aankomende BRC Food 8 audits vanaf februari 2019 te trotseren. Meer informatie op www.brcfood8.be


BRC 8-audits vanaf 1 februari 2019

Grega NV doet beroep op AS4 voor update naar BRC 8

Voor het updaten van haar BRC-kwaliteitssysteem naar versie 8 doet Grega NV, producent van gedroogde en gekookte hammen, beroep op het externe kwaliteitsadviesbureau AS4. Het voedingsbedrijf is inmiddels meer dan 12 jaar op het hoogste niveau gecertificeerd voor BRC, alsook voor ACS.

Vanaf 1 februari 2019 is de BRC 8-audit daadwerkelijk bij Grega NV mogelijk. Sander Stadeus is als erkende BRC-consultant, samen met zijn collega Ellen De Prins, al jarenlang de vaste adviseur bij dit voedingsbedrijf, onder meer voor het upgraden van dit kwaliteitssysteem bij elke nieuwe wijziging in de BRC-norm. Ter voorbereiding op de eerste BRC 8-audit is gestart met het uitwerken van de wijzigingen in het documentatiesysteem. Meteen wordt gekeken welke externe informatie er nodig is om de leveranciersselectie te kunnen uitvoeren op basis van de nieuwe eisen van BRC versie 8.


Infrastructuur

Daarnaast zijn de nieuwe eisen in de BRC-versie 8 op het gebied van infrastructuur doorgenomen en is beoordeeld welke aanpassingen er op dat gebied gedaan moeten worden in het moderne productiebedrijf. Ook de TACCP/VACCP-studies zijn herbekeken en uitgebreid waar nodig. Wijzigingen zijn geïmplementeerd en documentair onderbouwd.

Wat wijzigt er nu in de praktijk?

 • “Food Safety Culture”: de nadruk in de nieuwe BRC-versie ligt op de mentaliteitswijziging binnen voedingsbedrijven. De gehele organisatie moet doordrongen zijn van het belang van de voedselveiligheid, wettelijkheid, kwaliteit en authenticiteit van de geproduceerde voedingswaren. Het senior management moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor de implementatie van de voedselveiligheidscultuur doorheen de gehele organisatie. Integriteit wordt een kernwoord in het beleid van voedingsproducenten.

 • De genomen corrigerende maatregelen moeten veel strikter en diepgaander opgevolgd worden. Het enkel bijhouden van alle genomen corrigerende maatregelen in een CAPA-lijst voldoet niet meer. De CAPA-lijst wordt een centraal gegeven waar elke dag mee gewerkt moet worden: de genomen maatregelen moeten beoordeeld worden op effectiviteit. Als maatregelen niet werken, is het uitvoeren van een Root Cause Analyse (RCA) verplicht.

 • Het HACCP-plan wordt uitgebreid tot een Food Safety Plan. Dit betekent in de realiteit dat niet alleen de gevaren rond microbiologie, vreemde voorwerpen, chemische contaminatie en allergenen moeten omschreven worden, maar ook de gevaren van Food Fraud en Food Defense.

 • De interne auditplanning moet gespreid worden over het ganse jaar en minimaal 4 keer per jaar ingepland worden.

 • De risicoanalyse van gebruikte grondstoffen en verpakkingen wordt een essentieel onderdeel van het Food Safety Plan.

 • Een andere grote wijziging betreft de leveranciersbeoordeling. Er moet nu eerst een risicoanalyse uitgevoerd worden om te bepalen of een leverancier “high risk” of “low risk” is. Daarna wordt er in de nieuwe versie exact omschreven aan welke voorwaarden deze types van leveranciers moeten voldoen.

Kleinere wijzigingen

Naast deze grote wijzigingen is er ook een hele reeks kleinere wijzigingen of wijzingen die niet op elke operator binnen de voeding van toepassing zullen zijn. Voorbeelden zijn:

 • De communicatie van wijzigingen in de productie van grondstoffen, recepturen, verpakkingen en dergelijke moet aantoonbaar zijn.

 • Uitbestede diensten of activiteiten, zoals verpakken of stockeren, vallen onder dezelfde strenge beoordelingsregels als voor de leveranciers van grondstoffen en/of verpakking.

 • De TACCP-studie moet uitgebreid worden met een VACCP-studie.

 • De voorwaarden en eisen voor high care- en high risk-zones komen in een apart hoofdstuk.

 • CIP-cleaning komt in een apart hoofdstuk.

 • De monitoring van de huisbacteriën krijgt een volledig hoofdstuk toegewezen.

 • Training van personeel wordt een centraal en voortdurend gegeven.

 • Een apart hoofdstuk wordt toegevoegd aan de BRC-norm voor handelsgoederen.

Voedselveligheidscultuur

AS4 licht een voedingsbedrijf door om het niveau van bewustzijn rond voedselveiligheid, wettelijkheid en integriteit in beeld te brengen. Na deze analyse werkt AS4 samen met het management een plan van aanpak uit om de ”Food Safety Culture” verder te implementeren en te verbeteren.

Kernwijzigingen van de BRC V8

 • Aanmoediging van de ontwikkeling van een systeem voor een goede “Food Safety Culture” binnen voedingsbedrijven.

 • Uitbreiding van de eisen rond het monitoren van huisbacteriën bij het uitvoeren van omgevingscontroles.

 • Verdere uitwerking van een Security-plan en van het bedrijfseigen Food Defense-plan.

 • Verduidelijking van het eisenpakket voor high-risk-, high-care- en ambiente high-care-productiezones.

 • Nieuw eisenpakket rond productie van pet food.

 • Benchmarking met de aangepaste eisen van het “Global Food Safety Initiative” (GFSI).

BRC Food versie 8 event

De wijzigingen naar aanleiding van de invoering van BRC Food versie 8 worden uitgebreid toegelicht op donderdag 18 oktober 2018 in het Van Der Valk Hotel Beveren. Dit event is georganiseerd door AS4 in samenwerking met Vinçotte. Meer informatie op www.brcfood8.be