CONTINUITEIT IN VERHANDELBAARHEID

Kwaliteit, training, begeleiding en advies voor bedrijfszeker ondernemen.

KTBA Compliance Group is een ambitieus bedrijf. Best in class, een tikkeltje eigenwijs, maar vooral vastberaden om klanten naar een hoger niveau te tillen. KTBA is sinds jaren toonaangevend in de markt en ontwikkelt innovatieve diensten en producten waar u op zit te wachten. Wij inspireren u graag! Hoe dan? Als strategisch sparringpartner op het gebied van hoogwaardige Quality Assurance-, Riskplaza & Business Assurance-diensten in de food- en consumer goods-branche. Daarnaast biedt KTBA medewerkers carrièreperspectieven bij een maatschappelijk betrokken bedrijf dat zich vol passie inzet voor haar klanten. Klanten en medewerkers staan bij ons immers centraal.

Missie en visie

KTBA ondersteunt en overtreft de verwachtingen van haar klanten met innovatieve, risicobeperkende en proces optimaliserende diensten en tools die de wereld een stukje (voedsel) veiliger maken. Door toegenomen bewustwording onder consumenten stellen deze hogere eisen aan de kwaliteit, voedselveiligheid en de integriteit van producten. Ook kijken consumenten kritischer naar de transparantie en betrouwbaarheid van retailers, producenten en leveranciers, om zo een verantwoorde keuze te maken.

Retailers, normhouders, wetgevers, belangengroeperingen en voedingsmiddelenbedrijven stellen hogere eisen aan Quality Assurance en Business Assurance bij toeleveranciers. Het bieden van gevraagde informatie en garanties wordt hierdoor voor bedrijven steeds complexer.

Bedrijven die actief zijn in de sector Food en Consumer Goods hebben daarom grote behoefte aan specifieke knowhow, strategische adviezen en praktische en organisatorische ondersteuning om te kunnen voldoen aan de eisen van markt en maatschappij.


Strategisch advies op elk gewenst niveau

Behoefte aan een goed advies? KTBA denkt mee met uw organisatie; als sparringpartner of coach voor de QA-manager, om zo gezamenlijk de kwaliteitsdoelen te halen, maar ook op directieniveau als strategisch partner om uw organisatie in de juiste richting te laten ontwikkelen.
Lees meer over hoe KTBA meedenkt

Tijdelijk de beste oplossing, voor elk project een interim specialist

Het is voor voedingsbedrijven vaak een uitdaging om alle kennis en disciplines op het gebied van kwaliteitsmanagement en voedselveiligheid in huis te halen én te houden. Wanneer er tijdelijk behoefte is aan een kwaliteitsmanager of projectspecialist als gevolg van capaciteitsprobleem, kan KTBA ondersteunen met een interim specialist.
Wat onze interim specialist kan betekenen

Uitbesteding van de
kwaliteitszorg

Met de outsourcing mogelijkheden van KTBA wordt elke behoefte van ondersteuning voor de kwaliteitsafdeling ingevuld. Hierdoor kunt u de kwaliteitszorg van uw organisatie geheel of gedeeltelijk uitbesteden, en blijft u continu verzekerd van een kwalitatief goed gecertificeerd systeem.
Ontdek hoe wij samenwerken aan succes

De juiste productinformatie voor retailer en consument

Bij het vermarkten, exporteren of uitbreiden van food of non-food producten krijgt u te maken met de etikettering. Complexe materie waarbij juiste vertalingen en het volgen van lokale wet- en regelgeving belangrijk zijn. Met een deskundig en professioneel advies van onze etiketteringsspecialisten ondersteunen wij onze klanten bij internationale labellings-vraagstukken.
Ondersteuning voor retailers en producenten

Praktische trainingen voor foodprofessionals

KTBA Academy loopt voorop als het om trainingsaanbod gaat. Passend bij ieder niveau in de organisatie. Of het gaat om directie, management of productiemedewerkers. Altijd een trainingsvorm die bij de situatie past.
Hoe wij onze kennis delen

Software voor en door kwaliteitsmanagers

De specialisten van KTBA delen een kwart eeuw ervaring en kennis met kwaliteitsmanagement via de online en realtime kwaliteitsapplicatie, QA Online. QA Online bestaat uit pakketten en modules die het werk van de professionele kwaliteitsmanager gemakkelijker en efficiënter maken.
Automatisering van QA werkzaamheden


Trending in Food 2019

Tim Coeck, KTBA: ‘Kennis van de keten is belangrijker dan ooit’. Gedegen kennis van de ketens is belangrijk voor de toekomst van de voedingsindustrie. Transparantie in de ketens en goede leverancierrelaties zijn evidente voorwaarden, zegt Tim Coeck van KTBA.

De toenemende aandacht voor voedingsincidenten in de media versterkt het belang van kennis van bedrijven op het vlak van de voedselveiligheid en -kwaliteit. Ethische en duurzaamheidsaspecten maken hiervan deel uit. KTBA-consultant Tim Coeck verwijst naar dierwelzijn, fraude en een eerlijke prijs. “Incidenten hebben bovendien impact op de bedrijven in de keten. Dat betreft leveringszekerheid en het imago van de direct getroffen bedrijven, maar ook de gehele sector: leveranciers worden vanuit de overheid en de markt geblokkeerd. Retailers moeten producten uit de rekken halen. Dit betekent het opzetten van logistieke operaties en crisismanagement en -communicatie.” Steeds vaker delen ook consumenten informatie via sociale media, waardoor sneller dan ooit een breed publiek wordt bereikt. Coeck: "Een bijkomend, ongewenst effect daarvan is dat overheden soms overhaast communiceren over de incidenten."

Transparantie en kennis

De uitdaging waar voedingsbedrijven voor staan, is vooral het krijgen van volledige transparantie in de keten en kennis van de mogelijke risico’s van de grondstoffen. “Een grondige risicoanalyse ligt aan de basis van een goed beheersplan in het voedingsbedrijf ”, benadrukt Coeck. “Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De ketens zijn complex, grondstoffen en ingrediënten zijn verwerkt in verschillende processen bij verscheidene leveranciers, al dan niet in meerdere landen. Het is hierdoor niet evident dat alle gevaren goed ingeschat kunnen worden.” Hier komt volgens de consultant nog bij dat bedrijven doorgaans niet geneigd zijn informatie te delen over hun grondstoffen en hun recepturen. "Er is altijd de angst dat een afnemer kiest voor een andere leverancier."

Oplossingen

Belangrijk is dat voedingsbedrijven kennis vergaren door bijscholing, maar ook door het raadplegen van databases als de Europese Food and Feed Safety Alerts (RASFF) of Riskplaza. Uiteraard kunnen bedrijven ook beroep doen op deskundigen op de verschillende terreinen binnen kennisinstellingen en consultancybureaus. Niet in de laatste plaats is het aan te raden binnen en tussen ketens informatie uit te wisselen. Coeck: “De kennis kan vervolgens worden verwerkt in uitgebreide risicoanalyses van de grondstoffen.” Coeck adviseert voedingsbedrijven niet alleen op de kwaliteits-, voedselveiligheid en andere voor het bedrijf belangrijke certificaten te vertrouwen, maar ook zelf audits uit te (laten) voeren, al dan niet door een extern bureau. Een strategie is ook de keten zo kort mogelijk te houden en te kiezen voor een stabiele leveranciersbasis en goede onderlinge relaties, gebaseerd op vertrouwen.