nieuws

WatchITgrow voor duurzamere aardappelproductie

Technologie & Techniek

WatchITgrow voor duurzamere aardappelproductie

BELSPO, VITO, CRA-W en ULG en Belgapom lanceerden gisteren het webplatform watchITgrow, een nieuw geo-informatieplatform ontwikkeld voor de aardappelsector, inclusief de aardappelindustrie. Doel is het beter inschatten en op een duurzame manier verhogen en verbeteren van de Belgische aardappelproductie door Big Data.

Met het webplatform watchITgrow kunnen de Belgische aardappelboeren alsook de aardappelhandel en -verwerkende organisaties snel en gebruiksvriendelijk data en informatie opvragen over de groei van verschillende aardappelsoorten.

Big Data

WatchITgrow is het eerste platform dat verschillende soorten data combineert. Door satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingmodellen te combineren, kan de aardappelsector via watchITgrow snel en efficiënt de juiste informatie raadplegen over één of meerdere aardappelpercelen.

Ook eigen data van de aardappelindustrie (zoals resultaten van staalnames voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling) kunnen in dit geo-informatieplatform gecentraliseerd worden. Hierdoor kunnen de gebruikers bijvoorbeeld op een eenvoudige manier nagaan welk deel van het productiegebied de hoogste opbrengsten geeft of waar een bepaald aardappelras het goed of minder goed doet en wat de mogelijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn.

Aardappelsector en de onderzoekswereld zij aan zij

WatchITgrow is ontwikkeld na 3 jaar wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië (VITO, CRAW en ULG) samen met de aardappelhandel en –verwerkingsector (Belgapom). Het project startte in opdracht van het STEREO-III onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

De data en kennis van de sector stelden de onderzoekers in staat het monitoringssysteem op punt te stellen en stelselmatig te verbeteren. Dankzij bijkomende velddata zal de toepassing seizoen perseizoen blijven verbeteren en steeds accurater maken.

Verdere toepassingen

Dit innovatieve instrument kan ook de basis vormen voor verdere toepassingen met het oog op precisielandbouw, zoals ziektepreventie en bemesting. Maar ook zijn de eerste stappen gezet om de perceelsregistratie via het Vegaplan-systeem hieraan te koppelen. Essentieel hierbij is het feit dat de teler – eventueel in afspraak met zijn afnemers – zelf beheerder blijft van zijn data.

‘s Werelds grootste exporteur van diepgevroren aardappelproducten

België is de grootste exporteur van diepvriesaardappelproducten ter wereld. Romain Cools van Belgapom: “Jaarlijks verwerken Belgische bedrijven bijna 4,5 miljoen ton aardappelen tot friet, chips en andere producten, waarvan 90 % uitgevoerd wordt over de ganse wereld. Als de sector wil inzetten op een duurzame groei, hebben we meer en betere aardappelen nodig en dit met een optimaal gebruik van de natuurlijke grondstoffen. Maar het landbouwareaal uitbreiden kan niet.

Met behulp van watchITGrow kunnen we de aardappelproductie beter opvolgen en het rendement verhogen. Zo kan de aardappelketen als vlaggeschip van de Belgische agro-voedingssector zijn rol als wereldspeler in de aardappelindustrie verzekeren en verder uitbouwen. ”

 
Reageer op dit artikel