nieuws

2018, ‘Jaar van de data in landbouw’

Technologie & Techniek

2018, ‘Jaar van de data in landbouw’

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege focust in 2018 op big data in de landbouw. Een eerste initiatief in het ‘Jaar van de data in de landbouw’ is de interactieve studiedag, georganiseerd door ILVO en het Vlaams Departement Landbouw en Visserij: “Data in de landbouwketen: what’s in it for me?” op 8 december 2017, tijdens en op de landbouwbeurs Agribex.

Landbouwers, loonwerkers, toeleveranciers, landbouworganisaties en beleidsmensen worden tijdens de studiedag op de Agribex uitgedaagd om samen na te denken over de berg aan digitale gegevens (melkrobots, activiteitmeters, klimaatregelaars, bodem- en gewassensoren, camera’s, intelligente machines, allerlei automatische registraties en metingen) die nu al volop cijfermateriaal opleveren. Maar hoe kan je omgaan met big data op je bedrijf?

Kansen en knelpunten

Joke Schauvliege: “Het is nuttig om de kansen en knelpunten in de ontwikkeling en implementatie van ‘smart data’-systemen op het terrein goed in kaart te krijgen. Ook voor het beleid rond bijvoorbeeld eigendom van oorspronkelijke data en datadeling is dat belangrijk. Zeker in het kader van de ‘de GDPR-wetgeving’ (rond persoonsgegevens en privacy) die er midden volgend jaar aan komt. Wellicht is op termijn zelfs een aansluiting van de smart farming ontwikkelingen bij het Vlaams beleid rond industrie 4.0 aan de orde.“

Nieuwe toepassingen van data

Jurgen Vangeyte (ILVO – IOF2020 & ILVO precisielandbouw): “2018 wordt het jaar waarin we verder aandacht gaan besteden aan nieuwe toepassingen van deze data en de opportuniteit om daaruit extra kennis te halen. Kennis die op permanente basis kan teruggekoppeld worden naar de dagelijkse activiteiten op het land en in de stal. Inzichten die voortkomen uit data zijn namelijk de uitdagers van het buikgevoel en samen maken ze de boerderij slimmer, efficiënter, competitiever en profitabeler.”

Verantwoordelijkheid

Tom Van Bogaert (Dep. Landbouw en Visserij) “Smart farming vergt van de verschillende actoren ook een zekere verantwoordelijkheid. Data hebben namelijk een volume, variëteit en snelheid nodig om optimaal te renderen. Waardecreatie uit data is een samenspel van vele partners en iedereen in de keten dient daar correct mee om te gaan. Een duurzaam ecosysteem vraagt transparante regels rond eigenaarschap van zowel de originele databronnen als de waarde die eruit voortkomt. Ook dit aspect van data-gedreven besluitvorming komt uitgebreid aan bod op de studiedag, en zal in 2018 verder uitgeklaard worden.”

Snelle ICT ontwikkeling

Stephanie Van Weyenberg (ILVO-precisie landbouw) “De snelle ontwikkeling van ICT en sensor gebaseerde technologieën en software zorgt dat een enorme en steeds toenemende hoeveelheid gegevens verzameld kan worden en beschikbaar zou kunnen komen in alle landbouwsectoren en doorheen de hele keten. Op vandaag wordt maar een zeer klein deel van de gegenereerde data benut en gedeeld met partners, zoals adviseurs, toeleveranciers, afnemers, consumenten en overheid. Net de integratie van data kan economische opportuniteiten doorheen de hele agrovoedingsketen bieden.”

Agribex studiedag

Vragen die onder meer aan bod komen op 8 december 2017 zijn: Wie is eigenaar van de data, gegenereerd op en rond het landbouwbedrijf? Wie heeft controle en wie heeft toegang tot de data? Hoe haalbaar en gewenst is de eventueel volgende grotere transparantie binnen de hele keten? Hoe kan je eigendomsrechten regelen? Hoe zit het met privacy?

Reageer op dit artikel