nieuws

Deelnemen gebruikersgroep van het TETRA–project Blockchain4SME?

Technologie & Techniek

Fabriek voor de Toekomst Voeding en Hogeschool West-Vlaanderen nodigen bedrijven uit op de gebruikersgroep “Blockchain4SME” van 30 januari in Roeselare. Blockchain is de eerste technologie waar data security (cybersecurity) en data privacy zijn ingebouwd “by design”.

Momenteel investeren banken en grote bedrijven wereldwijd in de nieuwe (internet)technologie blockchain. Het TETRA-project “Blockchain4SME”, focust op de implementatie van een blockchain om de digitale bedrijfsprocessen in onder meer de voedingsindustrie en de keten van toeleveranciers en afnemers te verbeteren, te vernieuwen, te beveiligen en data privacy in te bouwen. Het project heeft een looptijd van twee jaar.

Meewerken aan het onderzoek ?

Bedrijven kunnen meewerken door lid te worden van de gebruikersgroep. Ze zitten dan op de eerste rij om het onderzoek te volgen, te sturen en om na te denken over de toepassing van de technologie in eigen bedrijf of organisatie. Gepland zijn minimum 4 vergaderingen per jaar en verschillende seminaries & opleidingen. Drie cases werken we samen met u uit. U kan zich ook kandidaat stellen om één van de drie cases in uw bedrijf te laten uitwerken.

Wat is een blockchain?

Een publieke blockchain is een groot, wereldwijd verspreid grootboek (of database) dat draait op miljoenen apparaten en open staat voor iedereen. Hierbij kan niet alleen informatie, maar ook waardevolle zaken als geld, titels, akten, identiteiten en zelfs stemmen doorgestuurd worden, opgeslagen en veilig beheerd rekening houdende met de privacy. Het vertrouwen in het systeem wordt bewerkstelligd door middel van massale samenwerking en slimme code in plaats van door machtige tussenpersonen of dure servers. Deze technologie zorgt ervoor dat een onveranderlijk, openbaar onlineregister van allerlei transacties (een ketting) bij te houden is zonder tussenkomst van een derde partij.

Netwerk van gebruikers

Het netwerk van gebruikers (decentralisatie) controleert via wiskundige principes (encryptie, hashing,…) automatisch of een transactie geldig is of niet en legt de transactie vervolgens vast. De belofte van blockchain is dat veel meer zaken op die manier kunnen worden geregistreerd en dat die registers door iedereen te vertrouwen en door iedereen in te zien zijn. Deelnemers zij niet verplicht om een blockchain open te stellen voor iedereen. Een private blockchain kan georganiseerd worden, bv. voor enkel de klanten of personeelsleden van een bedrijf of organisatie.

Omwenteling

De technologie kan voor een ware omwenteling zorgen in de financiële wereld , e-commerce , de overheid , de zorg , de preventieve gezondheid, de supply chain , IoT en devices , energiebedrijven … Blockchain is de eerste technologie waar data security (cybersecurity) en data privacy zijn ingebouwd “by design”. Dit is een belangrijk gegeven gezien in mei 2018 een nieuwe Europese wet , de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht wordt in België.

Informatie en deelname

Klik hier voor meer informatie en deelname… 

Foto's

Reageer op dit artikel