nieuws

Meerwaarden IoF duidelijk maken

Technologie & Techniek

Meerwaarden IoF duidelijk maken

Bij het toepassingen van big data is het de bedoeling dat meerdere schakels in de keten een duidelijke ecologische, economische, sociale of maatschappelijk meerwaarde ervaren. Dit bleek op een stakeholdersbijeenkomst over troeven en verdere uitrol van Internet of Things in Almeria (Spanje). Vanuit Vlaanderen zaten onder meer ILVO en Flanders’ FOOD aan tafel. ILVO is betrokken bij IoF2020.

Vertegenwoordigers uit de Vlaamse agrofoodsectoren zijn op 1 maart 2018 op uitnodiging van ILVO meegereisd naar de Europese stakeholdersmeeting van het Europese Horizon2020 innovatieproject IoF2020. Ze reageren positief op de verhalen en vragen die ze daar hoorden. IoF staat voor Internet of Farm and Food. Meer dan 70 partners uit 14 Europese landen werken in dit project samen aan innovatieve systemen om landbouwdata slimmer te ontginnen en te gebruiken zodat de duurzaamheid en efficiëntie van de sectoren verhoogd wordt.

Vlaamse stakeholders

De in Almeria aanwezige Vlaamse stakeholders waren Koen Carels (SALV), Maarten Claeys (medewerker van een Vlaams Europarlementariër), Gus Verhaege (Flanders’ FOOD), Jonathan Sercu (Crodeon Technologies), Joachim Crombez (Proagrica), Jürgen Decloedt (VITO), Prof. Abdul Mouazen (UGent), en Caroline Thys (ANB). Zij sloten zich aan bij 88 andere Europese vertegenwoordigers uit de landbouwsector en de bedrijfswereld. En ze konden netwerken met een 100-tal IoF2020projectpartners, zijnde onderzoekers, maar ook deelnemende bedrijven en eindgebruikers.

Meerwaarde duidelijk maken

Opvallend in het was de stelling dat het zeer belangrijk is de meerwaarde van de innovaties in het IoF2020-project duidelijk te maken voor de buitenwereld. De positieve impact op de efficiëntie van het bedrijf en de productkwaliteit moeten extra in de verf gezet worden om boeren, consumenten en andere stakeholders te overtuigen van het nut van IoT-technologie in de landbouwsector.

Volgens Maarten Claeys (assistent van Europarlementariër Tom Vandenkendelaere) kan dergelijke technologie een brug vormen tussen voedselzekerheid en de milieu-impact van voedselproductie, en mee instaan voor de rendabiliteit van land- en tuinbouwbedrijven. Claeys wijst er ook op dat het nuttig kan zijn IoT-toepassingen in de landbouw bevattelijk te maken voor het grote publiek om zodoende de opname ervan in de praktijk te ondersteunen.

Bezoek aan smart serres

Om het internet of farm and food concept ook visueel duidelijk te maken, konden de Vlamingen een bezoek brengen aan een concrete nieuwe toepassing van internet of things in de tomatenteelt. Almeria staat immers bekend om de zeer grote oppervlakte aan serres waarin voornamelijk tomaten, komkommers, paprika’s, en courgetten geteeld worden. Tijdens dit bezoek werd uitgelegd hoe de gewasgroei en het serreklimaat opgevolgd worden via innovatieve IoT-sensoren. Met dit systeem kan men het gebruik van water en pesticiden terugbrengen, watervervuiling verminderen en de productiekost van serreteelten verlagen.

Potentieel voor de voedingsindustrie

Ook Gus Verhaeghe (innovation manager Flanders’ FOOD) ziet potentieel: “Big data kan heel interessant zijn voor de voedselverwerkende industrie. Daarom is het interessant om bij toekomstige innovaties rekening te houden met de noden van de voedingsindustrie, en na te gaan welke interessante gegevens en opportuniteiten nieuwe IoT-technologie te bieden heeft voor voedingsverwerkers.”

ILVO in IoF2020

ILVO is betrokken bij IoF2020 als partner en samen met Biosense (Servië) als manager van de 19 use cases in het project. ILVO werkt zelf ook twee cases uit: één omtrent het traceren van weidegang bij melkvee i.s.m. het Gentse bedrijf Sensolus en onderzoeksinstelling INAGRO, en één omtrent optimalisatie van management in de vleesvarkenssector i.s.m. het Leuvense bedrijf Porphyrio, VION (NL), ZLTO (NL) en ISMB (IT).

 

Reageer op dit artikel