nieuws

Internet of Water wapent Vlaanderen tegen waterrisico’s

Technologie & Techniek

Internet of Water wapent Vlaanderen tegen waterrisico’s

Dankzij een duizendtal innovatieve sensoren en geavanceerde software krijgt Vlaanderen een uniek intelligent waterbeheersysteem. Daardoor zal de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real-time opgevolgd en aangestuurd kunnen worden. Een pilootproject startte deze week.

Vlaanderen – en dus ook agrovoedingsector – kan zich dankzij het intelligent Internet of Water waterbeheersysteem beter wapenen tegen de groeiende dreiging van wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging. Concreet biedt het Internet of Water dankzij de creatie van een grootschalig permanent sensorennetwerk de kans om de beschikbare waterreserves in kaart te brengen en tegelijk beter te benutten in functie van de watervraag.

Sensorennetwerk

Het netwerk, van meer dan 1000 kleine, energiezuinige en draadloze waterkwaliteitssensoren (een ontwikkeling van imec) verspreid over Vlaanderen, zal continu de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater (RWZI-effluent) kunnen monitoren. Daardoor zullen de beschikbare waterreserves beter benut worden in functie van de vraag.

Pilootproject

Met het pilootproject nabij natuurgebied De Blankaart in Diksmuide (foto: VITO) ) en de eerste experimenten die deze week starten willen de partners VITO, De Watergroep, Aquafin, imec en Vlakwa inzicht krijgen in hoe nauwkeurig er gemeten kan worden, welke technische uitdagingen er liggen om de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van een uitgebreid netwerk te garanderen, en hoe de uitkomsten op een duidelijke manier te visualiseren en voor iedereen beschikbaar te maken.

Vlaanderen voorop

De vijf partners van het project hebben tevens de ambitie om van Vlaanderen de internationale koploper te maken inzake slim waterbeheer via de toepassing van innovatieve digitale technologieën. “Innovatieve zelflerende algoritmes zullen de grote hoeveelheid data van de sensoren verwerken om de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real-time op te volgen, en ook modellen voeden die toekomstige evoluties te voorspellen. Via de VITO dashboards zullen gebruikers direct verbonden worden met het “waterbrein” zodat zij het beschikbare water optimaal kunnen aanwenden”, zegt Piet Seuntjens, Innovatie manager bij VITO.

 

Reageer op dit artikel