nieuws

ILVO-cases bevestigen waardecreatie uit data

Technologie & Techniek

ILVO-cases bevestigen waardecreatie uit data

Het internet of things begint veelbelovende toepassingen te tonen in de landbouw. “Het gebruik van data levert voor de veehouder een duidelijk economisch en tijdbesparend voordeel op.” Het ILVO werkt samen met (voedings)bedrijven aan producten voor de veehouderij om varkens en runderen in real time te monitoren.

“Datagedreven besluitvorming is meer dan ooit aan de orde in de verduurzaming van de landbouw”, vinden de betrokken boeren, onderzoekers en bedrijven. Een stand van zaken van twee use cases van het Europese onderzoeksproject Internet of Food and Farm 2020.

Het varken wordt een individueel geval

Jarissa Maselyne (ILVO): ”In onze use case ‘Management op het varkensbedrijf’ werken we rond verschillende doelstellingen samen met Porphyrio (BE), Vion (NL), ZLTO (NL) en ISMB (IT). Onderzoekers aan een slim dataverwerkingssysteem dat de klimaatregeling in de stal, het verbruik van water en voeder en de groei van de varkens in de gaten houdt. Deze indicatoren zijn verbonden met elkaar en met de gezondheid van de varkens en hebben een grote impact op de economie van het bedrijf. Via bedrijfsspecifieke alarmdrempels die mee evolueren met de leeftijd van de varkens kan de varkenshouder gewaarschuwd worden als er iets misloopt.

Koe waar ben je?

In de ‘Monitor voor weidegang’ wordt een gps-tracker rond de hals van de koe gebonden. De onderzoeksgroep volledig Vlaams, met als partners ILVO, Sensolus en Inagro. Wanneer de koe op de weide staat wordt het sensorsignaal opgevangen door het SigFox-netwerk en worden de locatiedata opgeslagen in de cloud. Staat de koe op stal, dan zal via een ingebouwd Bluetooth-signaal in de tracker een lokaal signaal worden opgevangen. Via gebruiksvriendelijke software kan op elk moment van de dag de koe gelokaliseerd worden in duidelijk geïdentificeerde gebieden op een plattegrond. Hierdoor komen er voor de melkveehouder en bij uitbreiding de zuivelindustrie en de autoriteiten betrouwbaar geregistreerde data van weidegang beschikbaar. Dat betekent dat de consumenten zeker kunnen zijn dat hun aangekochte weidemelk echt afkomstig is van grazende koeien.

Bewezen meerwaarde

Deze twee door ILVO gecoördineerde IoF2020-use cases maken volgens de projectleiders duidelijk dat data in de landbouwketen voor verschillende partijen een meerwaarde bieden en de interactie tussen de spelers in de keten verbeteren. “Het gebruik van data levert voor de veehouder een duidelijk economisch en tijdbesparend voordeel op, zoals we in het project ook bepalen door het opvolgen van kritieke prestatie-indicatoren, maar het verhoogt tevens het dierenwelzijn en de duurzaamheid van de landbouw. Laat het duidelijk zijn: data-gedreven besluitvorming is meer dan ooit aan de orde in de verduurzaming van de landbouw.”

 

Reageer op dit artikel