nieuws

Regering Jambon investeert verder in robuust watersysteem

Technologie & Techniek

De nieuwe Vlaamse regering zet de ambitie voor een robuust watersysteem, geformuleerd in de Visie 2050 van de vorige regering, verder kracht bij. Toekomstgerichte stappen moeten er komen dankzij innovatie, een betere ondersteuning in de praktijk en een vernieuwde water governance.

Regering Jambon investeert verder in robuust watersysteem

Vlakwa, het Vlaams kenniscentrum water, inventariseerde een hele reeks plannen en ambities rond waterbeleid gericht op een robuust watersysteem in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Gekeken werd naar innovatie, ondersteuning en governance.

Innovatie

  • “We onderzoeken de mogelijkheden voor een nexus-aanpak waarbij koppelkansen met energie, mobiliteit, voeding en ruimtelijke planning maximaal benut worden. Hiertoe wordt de complexiteit van het watersysteem en haar interacties met de andere systemen in kaart gebracht en oplossingsrichtingen uitgewerkt”
  • “Regelgeving wordt meestal geschreven vanuit behoeften die in het verleden vastgesteld werden. Vaak bieden ze weinig opening om rekening te kunnen houden met vernieuwingen en zijn regelmatig een drempel voor de nodige innovaties. We veralgemenen dan ook de toepassing van “regelluwe zones ” en “toekomstbestendige regelgeving” en onderhandelen nieuwe “green deals”

waterverbruik

Ondersteuning

  • “We zetten ook in op de ondersteuning van de hogere TRL’s (Technology Readiness Levels) en we werken een kader uit voor de ondersteuning van piloot- en demonstratieplants”
  • “Er wordt bekeken of de energiebeleidsovereenkomsten (klik hier) in overleg met de sectoren kunnen worden verbreed naar thema’s zoals materiaalgebruik, mobiliteit, restwarmte en water”
  • “We leggen de nadruk op waterbesparing, slim watergebruik, het sluiten van waterkringlopen en op gebruik van alternatieve waterbronnen. We voorzien actieve begeleiding en ondersteuning van bedrijven. Voor het verduurzamen van het watergebruik van burgers krijgen de drinkwaterbedrijven een resultaatsverbintenis, daarbij dienen ze businessmodellen te ontwikkelen die robuust zijn bij dalend watergebruik. De slimme watermeter wordt verder uitgerold.

Governance

  • Het huidig oppervlaktewaterbeheer is nog sterk versnipperd, wat zorgt voor een gebrek aan efficiëntie en daadkracht. Naar Nederlands voorbeeld (lees waterschappen) rationaliseren we drastisch het landschap van de onbevaarbare waterlopen binnen hydrografisch logische gehelen …
  • Er wordt in Vlaanderen één overkoepelende regulator uitgewerkt voor netgebonden infrastructuur (elektriciteit, gas, warmte, kabel, water, riolering,…) en media
  • We liberaliseren de productie van drinkwater geschikt voor distributie uit hemel- en afvalwater, mits goede kwaliteitscontrole en overheidsregie
  • Omwille van de sterke interactie tussen de riolerings- en hemelwaternetwerken, dragen we Aquafin op om het asset management voor de netwerken te coördineren met de diverse rioolbeheerder
  • We werken een evenwichtig en objectief afwegingskader bij dreigende tekorten uit, in overleg met de relevante actoren

Meer informatie

Visie2050, maart 2016, Vlaamse regering

Foto:  Hergebruik gezuiverd afvalwater van Ardo wordt gebruikt voor irrigatie. Foto: Ardo

 

Reageer op dit artikel