artikel

Trending in 2020: Automatisch desinfecteren verlaagt risico op besmettingen in de productie

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Het groeiend bewustzijn van het belang van voedselveiligheid is de drijvende kracht voor investeringen in innovaties op het vlak van desinfectie in de productie. Transparantie in de keten speelt hierbij een cruciale rol, zegt Ivo Schapdryver, CEO van Medtradex. “Blockchain fungeert als katalysator.”

Trending in 2020: Automatisch desinfecteren verlaagt risico op besmettingen in de productie

Vaak wordt gedacht dat desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel volstaat voor de voedselveiligheid. “Logisch”, zegt Ivo Schapdryver. “Dit is de meest kritische factor. Echter, door álle oppervlakken in de ruimte te ontsmetten, verlaagt de totale infectiedruk op de productie en verkleint het risico op kruisbesmetting. Dit verklaart ook de verbetering van de hygiëneresultaten op termijn en hoe de vorming van biofilms worden voorkomen.”

Automatisch desinfecteren

Medtradex is verdeler van installaties voor het automatisch desinfecteren van alle oppervlakken in de productieruimte. “Onze installaties beginnen waar schoonmakers eindigen”, zegt Ivo Schapdryver. “Deze vernevelen biologisch afbreekbaar waterstofperoxide op een droge wijze in de volledige ruimte. Dit gebeurt bijzonder effectief, omdat het desinfectans in dezelfde concentratie in contact komt met alle oppervlakten, ook de moeilijk bereikbare plaatsen. Het desinfectans werkt hierbij tegen het volledige spectrum bacteriën, virussen, schimmels en sporen.”

Omdat geen residu achterblijft, is naspoelen overbodig; dit bespaart water. De techniek, ontwikkeld in Frankrijk, dateert uit het jaar 2003 en bewijst dagelijks zijn meerwaarde in de farmaceutische en medische sector. “In 2017 is deze doorontwikkeld en voor de voedingsindustrie door de Belgische autoriteiten goedgekeurd onder nummer 90178. De effectiviteit is vastgesteld met de AFNOR- norm NF T 72-281.”

Reproduceerbaarheid

Naast de effectiviteit is – in vergelijking met manuele desinfectie – de reproduceerbaarheid een belangrijk voordeel, verduidelijkt Schapdryver. “Telkens als het proces opgestart wordt, is het resultaat hetzelfde. Als je twee personen eenzelfde oppervlak op een verschillend tijdstip laat ontsmetten, kan dit wel goed zijn, maar nooit identiek. Deze factor wil een voedingsbedrijf vermijden op cruciale plaatsen.” Desinfecteren vindt volgens de CEO best plaats zo kort mogelijk voor de start van de productie.

Traceerbaarheid

Schapdryver wijst ook op de traceerbaar heid van deze wijze van desinfecteren. “Een proces dat automatisch verloopt, is te controleren aan de hand van parameters als start- en stoptijd en gebruik van het desinfectiemiddel. Dit maakt ook een parametrische vrijgave van de ruimte voor de productie mogelijk. Dit is van belang in het kader van de FSCC 2200-certificering en laat een validatie toe voor desinfectie van zowel de productieinstallaties als de productieomgeving.”

Blockchain

Blockchain fungeert volgens Schapdryver als een katalysator in de verdere ontwikkeling van transparantie in de productketen, van grond tot mond en op globaal niveau. De technologie stimuleert niet alleen samenwerking op het vlak van voedselveiligheid, maar borgt die ook in de volledige keten. •

Bezoek de website van Metradex.

Reageer op dit artikel