congres

Voedselveiligheid & Kwaliteit

18 Juni | Recente evoluties van landbouwsystemen en -technieken: Impact op residucontroles

Thema: Analyse, Voedselveiligheid

Soort congres: Analyse

Landbouwsystemen en -technieken zijn de voorbije jaren enorm geëvolueerd zijn. Deze evoluties hebben niet enkel gevolgen voor de primaire sector, maar laten eveneens hun sporen na op residucontroles.

 

PROGRAMMA

Uur Onderwerp
13:00 – 14:00 Ontvangst met koffie en versnaperingen
14:00 – 14:10 Opening

Lies Vanhee

Directeur Primoris Belgium

14:10 – 14:30 Van conventioneel tot uiterste precisie in landbouwtechnieken- en methodes

Bruno Gobin
Directeur PCS, PCG en PCA

 

De juiste behandeling op het juiste tijdstip op de gepaste plaats.

Tijdens deze lezing brengt Bruno Gobin evoluties in kaart binnen conventionele landbouw met o.a. bijzondere aandacht voor precisielandbouw en andere moderne technieken.

Hij heeft het eveneens over de rol van evoluties binnen de vermarkting en de uitdagingen die vandaag de dag op ons bord liggen.

14:30 – 14:50 Toepassingen in de Vlaamse precisielandbouw

Koen Mertens
Onderzoeksingenieur precisielandbouw ILVO

ILVO is al een aantal jaren de mogelijke drone toepassingen in de landbouw aan het verkennen  o.a. ook als mogelijk platform voor hyperspectrale camera’s. ILVO vertegenwoordigt Vlaanderen ook in het Europese onderzoekslandschap door deelname in verschillende Horizon 2020 projecten. Een concreet onderzoek focust op het gebruik van hyperspectrale beeldverwerking voor ziektedetectie in aardappelen.

14:50 – 15:10 Residu-arm telen… over apps en andere evoluties

Sabien Pollet
Onderzoeksleider tuinbouw open lucht, Inagro vzw

Telers worden meer en meer geconfronteerd met een markt die bovenwettelijke residu-eisen stelt. In deze lezing geeft Sabien Pollet (Inagro vzw) een antwoord op de vraag wat residu-arm telen precies betekent en stelt er onder meer een webapplicatie voor die telers kan ondersteunen bij residu-arm telen. In haar presentatie werpt ze eveneens een blik op het vervolgtraject en andere tendensen en verschuivingen inzake residu-arm telen.

15:10 – 15:40 Pauze
15:40 – 16:00 Door de ogen van de Vlaamse overheid

Patricia De Clercq
Secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid

Tijdens deze lezing geeft Patricia De Clercq de visie van het landbouwbeleid op precisielandbouw en andere innovaties inzake landbouwsystemen en -technieken die mogelijk een impact hebben op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

16:00 – 16:20 De impact van huidige landbouwsystemen en -methodes op residucontroles

Hans Braeckman
Hoofd PM Primoris Belgium

Wat verstaat het labo onder residu-arm en residu-vrij? En wat is het effect van precisielandbouw op de terugvinding van residuen? Speelt staalname hierin een belangrijke rol? Op deze en andere vragen krijgt u een antwoord van Hans Braeckman, hoofd Product Management bij Primoris.

16:20 – 16:40 Resultaten residumonitoring 2018

Walter Van Ormelingen
FAVV, DG Controlebeleid, Directeur Plantenbescherming & Veiligheid van de Plantaardige Productie

 

Resultaten residumonitoring 2018

16:40 – 17:00 Q&A
17:00 – 17:10 Slotwoord

Paul Demyttenaere

Voorzitter Primoris Belgium

17:10 – 19:00 Receptie en netwerkmoment

 

Datum: 18 juni

Locatie: Aula Schaubroeck, Nazarth

Inschrijven kan tot en met 11 juni via: www.primorisevent.be

Reageer op dit artikel