nieuws

Zes-stappenplan tegen misstanden met voedsel

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Zes-stappenplan tegen misstanden met voedsel

De Nederlandse supermarktbranche verenigt onder de paraplu van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft schoon genoeg van voedselschandalen. Recente incidenten en kritische rapporten brengt het CBL ertoe een 6-stappenplan te lanceren. De voedingsindustrie steunt het plan.

De brancheorganisatie gaat het stappenplan gebruiken om ketens van huismerkproducten te controleren op verschillende aspecten waaronder voedselveiligheid. “Wij willen hiermee een eind maken aan de stroom onaangename verrassingen over misstanden in de voedselketen”, reageert CBL-directeur Marc Jansen.

Vertrouwen in voedsel

Ongeveer 30% van de consumenten zegt minder vertrouwen te hebben in de correctheid van het etiket. Een kwart van hen geeft aan minder geloof te hebben in de veiligheid van versproducten, zo blijkt uit het rapport ConsumentenTrends 2014 van EFMI Business School.

6-stappenplan voedselveiligheid

Om het gedeukte consumentenvertrouwen terug te winnen stelt het CBL zes actielijnen voor:

1. Alle leveranciers moeten werken met GFSI-erkende kwaliteitssystemen. Verder eisen de supermarkten dat huismerkfabrikanten de module Food Fraud uitvoeren en deze laten auditen door onafhankelijke Certificerende instellingen (Cis). Uiterlijk in 2016 zijn alle leveranciers geaudit voor deze module

2. Supermarkten en foodservicebedrijven voeren naast een HACCP ook een VACCP (Vulnerability Analyse and Critical Control Points) uit. Dat wil zeggen dat ze hun producten en leveranciers in kaart brengen en ranken op risico. Een risicoproduct geleverd door een risicoleverancier betekent dat er of een verbetertraject wordt afgesproken, of -in het uiterste geval- afscheid genomen wordt van de leverancier. Het CBL verzamelt best practices en stelt een blauwdruk op voor de Vulnerability analyse. De blauwdruk moet eind 2014 klaar zijn en de accessment voor leveranciers huismerkproducten eind 2015.

3. Retailers willen iedere leverancier onaangekondigd laten controleren. De Nederlandse supermarkten zullen dit aankaarten bij schemahouders, zoals BRC, die dit moeten implementeren. Idealiter wordt dit ook in de GFSI standaard opgenomen.

4.Uitwisselen van informatie over leveranciers in geval van verdenkingen en overtreding van de afspraken en regels is wenselijk. Het CBL inventariseert de mogelijkheden en de wettelijke kaders van het mededingingsrecht en privacybescherming van informatie-uitwisseling over leveranciers.

5. Supermarkten en foodservice krijgen meer, betere en tijdigere informatie van de bevoegde autoriteiten. Hiertoe ondertekenen supermarkten een convenant met relevante inspectiediensten als de NVWA, FIOD, Interpol.

6. Bij crises is het zaak om in de communicatie de feiten te benoemen en alle overbodige emotie te schrappen. Het CBL organiseert een Ronde Tafel over dit onderwerp waarbij de brancheorganisatie (onafhankelijke) partijen zoals de NVWA, wetenschappers en de media betrekt.

Voedingsindustrie

De Nederlandse voedingsindustrie verenigt in koepelorganisatie de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) verwelkomt het 6-stappenplan van de supermarkten. Voedingsindustrie en retail werken immers nauw samen bij het uitbannen van voedselfraude om zo het consumentenvertrouwen te herstellen.

Lees VMT online:

Europees Parlement: inspectieresultaten openbaar bij gevaar volksgezondheid

Reageer op dit artikel