nieuws

FAVV volgt ontwikkelingen in eierketen op de voet

Voedselveiligheid & Kwaliteit

FAVV volgt ontwikkelingen in eierketen op de voet

De voorbije 3 weken heeft het FAVV in het hele land controles uitgevoerd met betrekking tot de maatregelen die werden getroffen om de insleep van vogelgriep in België te voorkomen. Op die manier wil het Agentschap zich ervan vergewissen dat deze maatregelen correct worden toegepast door de exploitanten van de betrokken sectoren.

Gedurende de voorbije 3 weken werden door FAVV 585 controles uitgevoerd in België. De resultaten van deze controles zijn het bewijs van een doeltreffende communicatie over de toe te passen maatregelen en een nauwgezette aanpak door de professionelen.

Betrokken sectoren gecontroleerd

De controles werden uitgevoerd in de betrokken sectoren. Vrachtwagens, en hun uitrusting, die van Nederland naar België rijden moeten een reiniging en een bijkomende ontsmetting ondergaan onder toezicht van een erkende dierenarts en met behulp van erkende biociden. De controles op deze reinigingen en ontsmettingen waren conform.

Resultaten

In de slachthuizen hebben 355 controles met betrekking tot de reiniging en ontsmetting van vervoersmiddelen, hun uitrusting en de kooien van pluimvee geen gebreken aan het licht gebracht.

79 professionele pluimveebedrijven werden gecontroleerd. In alle bedrijven werden de bioveiligheidsmaatregelen correct toegepast.

58 pakstations werden gecontroleerd. Hier werden enkele kleine tekortkomingen vastgesteld die reeds in orde werden gebracht.

In de 10 gecontroleerde diervoederbedrijven werden 2 kleine tekortkomingen genoteerd met betrekking tot de reiniging en de ontsmetting van het materiaal. Deze tekortkomingen werden ook reeds in orde gebracht.

Op de voet blijven volgen

Het Voedselagentschap blijft de situatie op de voet volgen en evalueren en gaat door met het uitvoeren van controles. Het FAVV herinnert er nogmaals aan dat het absoluut noodzakelijk is dat alle maatregelen die van kracht zijn op het Belgisch grondgebied nauwgezet worden nageleefd. Aan de bedrijven van de verschillende betrokken sectoren wordt gevraagd de berichtgeving nauwlettend te volgen.

Reageer op dit artikel