nieuws

GGO’s met gezondheidsvoordelen hebben groot marktpotentieel

Voedselveiligheid & Kwaliteit

GGO’s met gezondheidsvoordelen hebben groot marktpotentieel

Uit onderzoek van de Universiteit Gent, gepubliceerd in Nature Biotechnology, blijkt dat genetisch gemodificeerde gewassen met een verhoogd vitamine- en/of mineraalgehalte gewassen een groot marktpotentieel hebben. De beschikbaarheid ervan voor de consument heeft volgens UGent echter nog steeds te lijden onder een negatieve publieke opinie – ook al volgen de telers strikte regels.

Vijftien jaar na de ontwikkeling van ‘Gouden Rijst’ als eerste GGO met een hoog micronutriëntgehalte, zijn er voor de ontwikkelaars van dergelijke transgene biofortificatiegewassen echter weinig redenen om dit te vieren. Tot op vandaag is er echter geen enkele van deze GGO’s met gezondheidsvoordelen goedgekeurd, in tegenstelling tot landbouwgerichte GGO’s.Niettemin werd al in zes belangrijke voedingsgewassen het gehalte aan één of meer vitamines en/of mineralen succesvol verhoogd. Belangrijker nog, deze GGO’s met gezondheidsvoordelen hebben een groot potentieel. Wetenschappers van de Universiteit Gent hebben in recent onderzoek niet alleen het nut van genetische modificatie voor de volksgezondheid bewezen, maar ook het marktpotentieel ervan.

Marktpotentieel

Uit het UGent-onderzoek, gepubliceerd in Nature Biotechnology, is gebleken dat consumenten bereid zijn meer te betalen voor GGO’s met gezondheidsvoordelen, met meerprijzen van 20% tot zelfs 70%. Hierin verschillen ze van GGO’s met landbouwvoordelen, die door consumenten pas aanvaard worden wanneer ze aan een lagere prijs worden aangeboden. Ook in regio’s waarin een groot deel van de bevolking lijdt aan een tekort aan bepaalde voedingsstoffen is het potentiële marktaandeel hoog, zoals in China en Brazilië, landen die tegelijk ook als belangrijke doelmarkten gezien worden. 

Verbetering voor volksgezondheid

Verschillende studies tonen aan dat dergelijke GGO’s positieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Hiervoor levert de verhoging van meerdere micronutriënten in eenzelfde gewas het beste resultaat. Deze methode levert gewassen op die meer voedingsstoffen bevatten, tegen een relatief lage kost. Hoewel GGO’s  met gezondheidsvoordelen geen universele oplossing bieden om ondervoeding te bestrijden, bieden ze ook een complementair én kosteneffectief alternatief wanneer andere strategieën tekortschieten. 

Reageer op dit artikel