nieuws

Zijn insecten veilig om te eten?

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Zijn insecten veilig om te eten?

Insecten worden in toenemende mate aangeboden op de Belgische en Nederlandse markt. Dit wekt vragen op. Lieve Herman, afdelingshoofd Voeding en Technologie bij het ILVO bespreekt deze en andere zaken die van belang zijn voor de veiligheid van insecten tijdens het FiMM symposium over micro-organismen op 11 juni in Wageningen.

Of insecten veilig zijn om te eten hangt onder meer af van hun voeding, zo zal aan bod komt komen tijdens het FiMM symposium ‘Wat doet dat micro-organisme daar?’ in Hof van Wageningen in Wageningen. De kweekbodems moeten in ieder geval voldoen aan de voorschriften voor diervoeders. Behandeld hout, mest en keukenafval zijn ongeschikt als voedingsbodems voor de insectenkweek. 

Andere risico’s

Andere risico’s die de veiligheid van de mens in gevaar brengen zijn onder meer het niet of niet tijdig verwijderen van de insectenfeces, het vermalen van de insecten voor verdere verwerking en het niet vermelden van de bewaarcondities op het etiket. Ook brengt het ontbreken van microbiologische richtwaarden voor insecten de veiligheid mogelijk in gevaar.

Reageer op dit artikel