nieuws

Albert Heijn wil bundeling krachten tegen minerale oliën

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Albert Heijn wil bundeling krachten tegen minerale oliën

Het probleem van minerale oliën gaat veel verder dan alleen verpakkingen. Albert Heijn paste onlangs de verpakkingen van enkele pastaproducten aan. Dit gebeurde nadat Foodwatch hier minerale oliën in aantrof. “We moeten dit vraagstuk gezamenlijk aankaarten bij de Europese Commissie.”

Foodwatch nam onlangs Lidl, Aldi, Jumbo en Albert Heijn onder vuur, nadat uit een steekproef bleek dat er minerale oliën in verpakkingen van hun huismerkproducten zat. Albert Heijn liet in een reactie hierop weten zich terdege bewust te zijn dat stoffen van verpakkingen zich kunnen binden aan levensmiddelen. De verpakkingen van AH- meergranen macaroni en – spaghetti zijn inmiddels gewijzigd van gerecycled karton naar ‘virgin karton, vertelt Albert Heijn woordvoerder Maurice Ouderland.

Meer dan verpakking

Maar met het inzetten op verpakkingen tackelt Foodwatch maar een klein deel van het probleem, aldus Albert Heijn. Minerale oliën kunnen afkomstig zijn uit diverse bronnen, niet alleen de primaire verpakking, benadrukt Ouderland.

“Andere bronnen naast de primaire verpakking zijn de voedselverwerking, de omgeving, additieven en de secundaire verpakking. Dat maakt dat het aanpassen van de primaire verpakking slechts een deel van het probleem aanpakt.”

Door de verschillende bronnen waaruit minerale oliën afkomstig kunnen zijn, maakt dat er nog geen duidelijkheid is hoe dit probleem het beste aan te pakken, stelt Albert Heijn.

Samenwerking voedselketen

“Albert Heijn is er daarom van overtuigd dat de aanpak gezamenlijk moet zijn. Het nemen van ad hoc maatregelen door individuele retailers of producenten is naar onze mening niet voldoende effectief. Wij roepen daarom op om de krachten te bundelen en gezamenlijk dit vraagstuk aan te kaarten bij de Europese Commissie.”

De discussie over minerale oliën gaat ook in Brussel niet onopgemerkt voorbij. De Nederlandse Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik van het CDA maakt alvast een begin met het aankaarten van het probleem, al focust ze zich alleen op de verpakking.

Verbod minerale oliën

De CDA-politica eist een verbod van het gebruik van “giftige minerale oliën in verpakkingen.” Ze reageert hierbij op bevindingen van Foodwatch dat er via gerecycled verpakkingsmateriaal minerale oliën in voedingsmiddelen terechtkomen.

Schreijer-Pierik diende onlangs twee wetsvoorstellen in waarin ze pleit voor een verbod op “giftige oliën” in verpakkingen. De leden van de Europarlementaire commissie voor Milieu gaven aan een onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden van een ban op minerale oliën in verpakkingen.

“We lopen ver voorop in de wereld als het gaat om voedselkwaliteit. Dan willen we niet dat er ongemerkt toch giftige stoffen in ons lichaam terecht komen via verpakkingsmaterialen,” zegt Schreijer-Pierik. 

 
Reageer op dit artikel