nieuws

Verplicht meetprogramma voor radionucliden

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Verplicht meetprogramma voor radionucliden

Met het KB van 31 mei 2016 is de Europese Richtlijn EURATOM omgezet in Belgische wetgeving. Alle voedingsbedrijven die ook ander water dan leidingwater gebruiken, zullen vanaf nu ook radionucliden moeten meten in water, meldt FEVIA.

De EURATOM Richtlijn, die is omgezet in een Koninklijk Besluit, wil consumenten beschermen tegen radioactieve stoffen in water. Water dat gebruikt wordt door voedingsbedrijven, zij het als ingrediënt of voor andere doeleinden, kan namelijk radionucliden bevatten en dit houdt een zeker risico in. De radionucliden zijn in hoofdzaak van natuurlijke oorsprong, bijvoorbeeld opgepompt uit bepaalde grondwaterlagen door het voedingsbedrijf of door de drinkwatermaatschappij.

FANC

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) werkt momenteel ook aan specifieke besluiten. Deze zijn nog niet gefinaliseerd. Dit besluit bevat bijvoorbeeld bepalingen over de punten waar aan de parameterwaarden moet worden voldaan, staalnameprocedures voor laboratoria, wat in het jaarverslag moet staan, een beslissingsboom over de metingen, et cetera.

Webplatform

Verder laat het FANC momenteel een webplatform uitwerken. Via dit platform zullen bedrijven aan hun wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Dat houdt concreet onder meer in dat een voedingsbedrijf waar het KB voor van toepassing is zich bij dit platform moet registreren, een zelfcontroleprogramma moet doorgeven en metingen invoeren, het jaarverslag laten genereren, …… .

FEVIA kreeg alvast het schematisch design van dit webplatform en een aantal templates door van het FANC en werd uitgenodigd om hierover feedback te geven. Tenslotte zal er ook een technische/praktische gids uitgewerkt worden.

 
Reageer op dit artikel