nieuws

Dreiging vogelgriep komt dichterbij

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Dreiging vogelgriep komt dichterbij

Nu de vogeltrek van Azië naar Europa weer op gang komt, wordt de dreiging van vogelgriep actueel, meldt Boerenbond. Zo werd er in Hongarije eind vorige week hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een dode wilde zwaan, die gevonden werd op een pleisterplaats voor trekvogels in het zuiden van dat land.

Vermoedelijk gaat het, volgens Boerenbond, om hetzelfde virus dat 2 jaar geleden in Nederland problemen veroorzaakte en deze zomer opnieuw aangetroffen werd bij wilde vogels in Azië. Daarnaast werd in het Nederlandse Deurne (Noord-Brabant) vorige donderdag laagpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een gemengd bedrijf met overwegend kalkoenen.Het bedrijf werd geruimd en in een straal van 1 kilometer rond de haard zijn de gebruikelijke beperkende maatregelen ingesteld.

Waakzaamheid geboden

De 2 besmettingen tonen aan dat het risico op besmetting weer toegenomen is. Het FAVV vraagt de pluimveesector om de voorzorgsmaatregelen correct toe te passen. Dat betekent onder meer het respecteren van het verbod op contact met pluimvee binnen de 4 dagen na terugkeer uit een risicogebied voor vogelgriep en het correct toepassen van bioveiligheidsmaatregelen.

Meer maatregelen

Daarnaast is er de verplichting om monsters voor een onderzoek voor vogelgriep over te maken aan DGZ/Arsia indien een toom minder goede productieparameters vertoont of wanneer gestart wordt met een behandeling en de voortdurende afschermplicht voor professioneel gehouden pluimvee in gebieden met veel trekvogels (gevoelige natuurgebieden).

Snelle detectie

Een zo snel mogelijke detectie van een mogelijke besmetting is de beste garantie voor een succesvolle bestrijding van de ziekte. Het is dus belangrijk om de bioveiligheidsmaatregelen weer aan te scherpen om een mogelijke insleep in de stallen te voorkomen. Waakzaamheid is volgens Boerenbond geboden.

Foto's

Reageer op dit artikel